Tijdens de Coronapandemie stonden zorgverleners volop in de schijnwerpers en terecht. In onze voorziening delen ze de spotlights. In de reeks ‘De Zorgdragers’ krijgen onze medewerkers die geen zorg verlenen, maar wel zorg dragen voor onze organisatie, domeinen, medewerkers en patiënten het laatste woord.

Ine, "Doe waar je jou goed bij voelt."

Dag en nacht draaien immense wasmachines op ons domein. Het zicht van de wasstraat is even indrukwekkend als het geluid. Ine, één van de hoofdverantwoordelijken van de linnendienst, vertelt ons over haar werk en wat haar fascineert binnen deze job. “Ik was twee jaar geleden bang om teamleider te worden, maar het geeft me echt voldoening om mijn team gelukkig te zien."

Jannes, de groene motor van ons park

Jannes, één van onze medewerkers van de groendienst, trapt af. Hij vertelt ons over zijn werk en wat hem fascineert binnen deze job. “Ik leef maar op één ritme, dat van de seizoenen.”