Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is ECT?

Elektroconvulsietherapie (ECT) biedt een belangrijke therapeutische meerwaarde in de behandeling van voornamelijk depressieve maar ook andere psychiatrische stoornissen.

Het UPC Duffel biedt ECT behandelingen aan.

De meest geschikte indicaties voor ECT zijn:

  • psychotische depressie, medicatieresistente depressie.
  • depressie met levensbedreigende aspecten zoals ernstige suïcidaliteit en weigering van voedsel/vochtinname.
  • katatone toestandsbeelden (lichamelijke onbeweeglijkheid).
  • medicatieresistente schizofrenie.

De behandelingen gebeuren onder algemene verdoving (narcose). Via twee elektroden wordt door de psychiater een zeer korte, nauwkeurig gemeten elektrische stroom in de hersenen gegeven. Deze stroom veroorzaakt een algemene ontlading van de zenuwcellen in de hersenen, dewelke ervoor zorgt dat het evenwicht in de scheikundige stoffen (bv. boodschapperstoffen en hormonen) in de hersenen wordt hersteld. De effectiviteit en veiligheid van ECT werd uitgebreid onderzocht en aangetoond.

Hoe aanmelden

Aanmeldingen gebeuren best via telefonisch contact met de verantwoordelijke ECT psychiaters dr. Didier Schrijvers, dr. Carmen De Grave of dr. Yamina Madani (gerontopsychiatrie, leeftijd ouder dan 65). Tijdens dit telefonisch contact overleggen we of het al dan niet een geschikte indicatie betreft.

Patiënten die in aanmerking komen, nemen we bij voorkeur zo snel als mogelijk op in het UPC Duffel. We vragen wel dat de patiënt daarna kan terugkeren naar zijn vorige verblijfplaats.

ECT kan enkel na een schriftelijk akkoord (informed consent) van de patiënt. Zo nodig kan de patiënt bij ons, na een succesvolle ECT kuur, verdere onderhoudsbehandeling krijgen op ambulante basis.

De ECT behandelingen gebeuren in gebouw 13 van het UPC Duffel.

Contact

Het ECT team bestaat uit:

  • de psychiaters: dr. Didier Schrijvers, dr. Yamina Madani en dr. Carmen De Grave
  • het team anesthesisten van het AZ Sint-Maarten onder coördinatie van dr. Goedele Notelé
  • het verpleegkundig team onder coördinatie van Rudi Jans.