Overslaan en naar de inhoud gaan

Drie pijlers 

Deze drie pijlers vormen samen de basis van een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk onderbouwde zorg, ingebed in een evoluerende maatschappij.

Zorg
Door de verbinding tussen de onderzoekers en de werkvloer kunnen we onderzoeksvragen formuleren die echt van belang zijn voor de medewerkers en patiënten. De zorg heeft baat bij medewerkers die overtuigd zijn dat werken ook levenslang leren inhoudt.

Onderzoek
Binnen UPC Duffel wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan, zowel door internen als door externen. Hieruit vloeien nieuwe inzichten, die we in de praktijk kunnen omzetten en toepassen.

Opleiding
We bieden opleidingen aan toekomstige artsen, psychologen, verpleegkundigen, …  We organiseren zelf onderwijsactiviteiten en we stellen ons open als opleidingsplaats en stageplaats. Enkele partners zijn Universiteit Antwerpen, Thomas More Hogeschool, en vele anderen.

Ook onze eigen medewerkers halen hun voordeel uit de nieuwe inzichten uit onderzoek en genieten van permanente vorming, gestoeld op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Samenwerkingsverbanden

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) tekenden op 25 januari 2011 een samenwerkingsovereenkomst en werden vervolgens erkend als associatie ‘Universitaire Opleidingsdienst Psychiatrie’ bij de overheid.

Via een koninklijk besluit van 20 september 2012 werd deze Universitaire Opleidingsdienst van de associatie erkend als Universitaire Dienst.

Dankzij deze erkenning werd de academisering van PZ Duffel een feit. Op 4 oktober 2019 werd dit bevestigd door de naamswijziging naar UPC Duffel.