Onze focus

UPC Duffel hecht veel belang aan kwaliteit en patiëntveiligheid. Samen met al onze medewerkers streven we naar de beste zorg- en dienstverlening.

Om de kwaliteit van zorg binnen onze voorziening te verzekeren, zet UPC Duffel actief in op een aantal initiatieven, onder andere:

De verschillende kwaliteitsthema’s waarrond we werken, zijn geclusterd in vijf hoofdrubrieken:

  • Informatisering zorgprocessen
  • Patiëntveiligheid
  • Bejegening en participatie
  • Wetenschap en zorg
  • Management en zorgprocessen

Werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid is een opdracht van alle interdisciplinaire teamleden en van de ondersteunende diensten. Daarnaast beschikt UPC Duffel over een specifieke Cel Kwaliteit, bestaande uit een kwaliteitscoördinator en twee stafmedewerkers.

Contact

Nuttige links

Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan kennis over de geestelijke gezondheidszorg. Daarom moedigen we zowel intern als extern onderzoek aan.