Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is kwaliteitsvolle zorg?

In ons ziekenhuis is het leveren van goede zorg de essentie van wat we doen. Werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid is de opdracht van iedereen die hier werkt. We zijn een organisatie die wilt leren uit onderzoek, ervaringen en fouten. Ter ondersteuning van ons zorgpersoneel hebben we een dienst Kwaliteit en Patiëntveiligheid.

Goede zorg betekent: Mensen die zorg nodig hebben krijgen die (1) tijdig. Goede zorg is (2) gelijkwaardig en dus toegankelijk voor wie zorg nodig heeft ongeacht wie je bent.  Patiënten zijn (3) veilig en krijgen een (4) warme, respectvolle behandeling, gebaseerd   op de noden, voorkeuren en de sociale context van de individuele patiënt. Goede zorg is (5) effectief, evidence based en (6) efficiënt. 

Dit zijn zes internationale kwaliteitscriteria die ook het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg gebruikt. Aangezien wij ook een ziekenhuis zijn waar mensen tijdelijk verblijven, is ook onze andere dienstverlening zoals onthaal, verblijf en voeding belangrijk.

En zijn we goed bezig?

Om onze kwaliteit te beoordelen, doen we aan zelfreflectie en –verbetering op basis van observaties, analyses en bevragingen. We betrekken daarbij medewerkers, patiënten, familie en de overheid.

Wil je iets zeggen of vragen over de kwaliteit van ons ziekenhuis?

Je kan onze kwaliteitscoördinator Jesse Verleije en zijn collega’s van de cel Kwaliteit bereiken via de contactgegevens hieronder.

Heb je als patiënt of naaste van een patiënt een klacht, dan kan je terecht bij onze externe ombudspersoon Lou Hamdaoui.