Overslaan en naar de inhoud gaan
mobiel team

Het mobiel crisisteam richt zich tot personen in crisis, vanaf 18 jaar, met een vermoeden van psychiatrische problematiek, die in het werkingsgebied verblijven, thuis of in residentiële setting

Als crisisbehandeling in de thuisomgeving een meerwaarde betekent voor de cliënt en zijn of haar omgeving wordt een traject opgestart. De intensiteit en de duur van het traject wordt bepaald volgens noodzaak. Dit kan bestaan uit slechts enkele gesprekken of een meer intensief traject afhankelijk van de situatie. De aanmelder en het netwerk rond de cliënt worden gedurende het hele traject actief betrokken.

Het team is multidisciplinair samengesteld (psychiater, verpleegkundigen, (assistent)psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers). Elke cliënt wordt door verschillende teamleden begeleid. Ook een psychiatrisch consult aan huis door de psychiater wordt ingepland in afstemming met de cliënt.

Het team werkt nauw samen met het CAW crisisteam, dat zich meer richt op problemen die te maken hebben met welzijn.

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden kan door een arts 24/7 via 0498/90 47 58. Het team neemt dezelfde of de eerstvolgende werkdag contact op met de patiënt. Aanvullende informatie kan via e-mail gestuurd worden.

Omdat psychiatrische crisissituaties een medische hoofdbehandelaar vergen gebeurt de aanmelding indien mogelijk door een huisarts of een psychiater. De arts ontvangt een verslag van de behandeling.

Als aanmelding door een arts niet mogelijk is, zijn er afspraken rond laagdrempelige aanmelding door het CAW, opvangdiensten voor daklozen of vluchtelingen en stads- of gemeentediensten.

Bij aanmelding vragen wij naar volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens van de aanmelder;
 • Contactgegevens van de cliënt (naam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer);
 • Omschrijving van de crisis;
 • Of de cliënt op de hoogte is van de doorverwijzing;
 • Of er recent contact was tussen huisarts en cliënt, indien huisarts niet de aanmelder is.

Kostprijs

Er worden geen kosten aangerekend voor de interventies van het Mobiel Crisisteam.

Voor wie?

Het MCT Emergo richt zich tot personen in crisis:

 • vanaf 18 jaar;
 • met een vermoeden van psychiatrische problematiek;
 • die in het werkingsgebied verblijven, thuis of in residentiële setting.

De duur van de begeleiding wordt bepaald volgens noodzaak.

Bereikbaarheid

Het multidisciplinair team is bereikbaar via volgende kanalen:

 • Algemeen nummer: 0498/90 47 58
 • E-mail: mobiel.crisisteam.emergo [at] emmaus.be
 • Adres: Stationsstraat 22c, 2570 Duffel

Team

 • Coördinator: Dirk Opdebeeck
 • Psychiater: dr. Jan Hoerée
 • Psycholoog: Kato de Ridder