UPC Duffel als stageplaats

UPC Duffel is een groot ziekenhuis, met meerdere zorgprogramma's. Een ideale waaier dus om als stagiair kennis te nemen van wat de zorgsector jou kan bieden.

In ons ziekenhuis is er niet enkel ruimte voor zorgprofielen, ook in de ondersteunende diensten (technische dienst, administratie, hoteldiensten), kan je stage lopen.

Door stage te lopen, leer je het vak in de praktijk kennen en ervaar je wat het werk precies inhoudt. Een stage is een leerproces. Je wordt begeleid, zowel extern door je eigen opleiders, als intern, door onze stage mentoren. We voorzien ook voldoende terugkoppelmomenten, waarbij ook jij je input kan geven over ons als stageplaats.

We werken samen met meerdere universiteiten en hogescholen, maar je kan ook steeds uit eigen persoon een stageplaats aanvragen.

Contact

Met onderstaand formulier kan je een stageplaats aanvragen en/of bevestigen. Het formulier wordt automatisch verzonden naar de juiste contactpersoon.

Persoonsgegevens
Gegevens m.b.t. de onderwijsinstelling
Type opleiding
Deeltraject, avondschool, afstandsonderwijs, ...
Gegevens m.b.t. de stageafdeling
Ik weet op welke afdeling ik stage zal lopen.
Keuze departement
Verpleegkundigen, logistieke medewerkers, bachelors of masters in de psychologie, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, logopedisten of bewegingstherapeuten.
Studenten geneeskunde, arts-specialisten in opleiding, ...
Voedingsdienst, schoonmaakdienst, linnendienst, …
Groendienst, techniek, …
Algemeen en medisch secretariaat, boekhouding, receptie, …
Personeelsdienst, wetenschappelijk onderzoek, ...
Disciplines zorgdepartement

UPC Duffel (een zorgvoorziening van vzw Emmaüs) respecteert je privacy. Gegevens die UPC Duffel via het contactformulier ontvangt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag of melding. In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden de gegevens niet aan derden overgemaakt.  Na de stageperiode zullen de gegevens 5 jaar bijgehouden worden in functie van opvolging van het leertraject van de student binnen UPC Duffel. De door jou verstrekte informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hogervermelde doeleinden en nadien vernietigd. 

Lees hier de complete privacyverklaring.

Nuttige links