Toetertoe?

Op 6 juni 2018 namen de zorgvoorzieningen in Vlaanderen deel aan de internationale What Matters To You-dag.

In 2017 deelde het ziekenhuis toetertoe-kaartjes uit op alle afdelingen van het ziekenhuis. Toetertoe – het doet er toe – wilde polsen naar wat patiënten belangrijk vinden in de zorg. Uit die bevraging bleek ook dat patiënten tijdens hun opname "een goe pak friet" misten. Op 6 juni 2018 konden medewerkers en patiënten ‘s middag aanschuiven aan twee frietkramen voor een bakje goudgeel lekkers (met een curryworst of vegetarische wrap).

Ook in 2019 en de daarop volgende jaren plannen we acties rond toetertoe.

Foto album: Toetertoe 6 juni 2018

T-oetertoe - een tijdschrift voor en van mensen met geduld

T-oetertoe is het tijdschrift dat in de schoot van UPC Duffel het leven zag. Het wil bemoedigende en inspirerende verhalen en portretten brengen die er voor 'mensen met geduld' toe doen.

T-oetertoe wil geen blad zijn voor 'bewoners', 'zorgvragers', 'cliënten' of '(ex)patiënten', want die aanspreekvormen wekken immers de indruk dat iemand samenvalt met zijn psychiatrische problematiek, diagnose of context. Een mens is meer dan de stempel die op zijn voorhoofd wordt gedrukt.

Je kan enkele recente nummer hier lezen: