Overslaan en naar de inhoud gaan

De mobiele teams bieden zorg aan huis, in de eigen omgeving. Een opname in ons psychiatrisch ziekenhuis is niet altijd nodig. Ook na een eventuele opname bieden we langs die weg de nodige omkadering. Binnen en rondom onze zorggroep zijn er verschillende mobiele teams actief:

 • Mobiel Crisisteam: biedt kortdurende en intensieve crisisbehandeling in de thuisomgeving aan cliënten met een acute psychische of psychiatrische crisis.
 • Mobiel Herstelteam: begeleidt/behandelt cliënten met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid in hun eigen leefomgeving in hun zoektocht naar een kwaliteitsvol leven. 
 • Extra aanbod rond ouderen: voor ouderen die naast een cognitieve stoornis ook kampen met een psychische kwetsbaarheid is er sinds kort een specifiek aanbod vanuit de mobiele teams. We komen hiervoor naar de thuissituatie en de woonzorgcentra zodat we ook de zorgcontext van de cliënt kunnen versterken.

Binnen de teams zijn artsen, verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers actief.

Mobiele teams

 

  In het spoor van Vinci, verpleegkundige binnen het mobiel aanbod voor ouderen

  Ontdek hoe we ouderen die naast een cognitieve stoornis ook kampen met een psychische kwetsbaarheid behandelen in hun vertrouwde omgeving. We komen hiervoor naar de thuissituatie en de WZC zodat we ook de zorgcontext van de cliënt kunnen versterken. Dit nieuwe aanbod van de mobiele teams is er sinds april 2023.

  De mobiele teams maken deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Emergo, het samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Boom-Mechelen-Lier. Organisaties en partners uit geestelijke gezondheid, zorg, welzijn en andere sectoren bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de krachten. 

  Het werkingsgebied komt overeen met 5 eerstelijnszones en hun deelgemeenten: Rupelaar, Klein-Brabant Vaartland, Pallieterland, Mechelen-Sint-Katelijne Waver en Bonstato.