Overslaan en naar de inhoud gaan
mobiel team

Het Mobiel Herstelteam Emergo (MHT) begeleidt/behandelt cliënten met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid in hun eigen leefomgeving in hun zoektocht naar een kwaliteitsvol leven. Het Mobiel Herstelteam heeft als doelstelling cliënten in hun thuissituatie de steun te geven die zij nodig hebben om hun eigen leven in handen te nemen of te houden.

Het MHT biedt ondersteuning op verschillende levensdomeinen (wonen, werken, financiën en vrije tijd). Dit multidisciplinair team werkt vanuit een herstelgerichte visie. De samenwerking met de andere partners uit het zorgnetwerk van de cliënt staat hierbij centraal. Ook ondersteuning (coaching en vorming) van het netwerk bij de cliënten behoort tot de taak van het Mobiel Herstelteam.

Aanmeldingsprocedure

Iedereen kan aanmelden op 0471/73 42 00 of mht.team [at] emmaus.be (je kan jezelf aanmelden of je behandelaars kunnen een aanmelding doen). Het MHT is bereikbaar van maandag tot vrijdag: 8u00-17u00

Na aanmelding (telefonisch of per e-mail), ontvangt je een intakebundel om te vervolledigen.

Nadat het Mobiel Herstelteam Emergo de ingevulde intakebundel heeft ontvangen, bespreekt het intaketeam de ontvangen informatie. Indien er geen bemerkingen zijn, wordt er een intakegesprek bij de aanvrager thuis ingepland. De begeleiding wordt na het intakegesprek opgestart indien de hulpvraag aansluit bij de doelstellingen van het MHT.

De tijd tussen de eerste aanmelding en de effectieve inclusie bedraagt gemiddeld 2 maanden.

Kostprijs

Er worden geen kosten aangerekend voor de interventies van het Mobiel Herstelteam.

Voor wie?

Het MHT richt zich tot cliënten:

  • vanaf 18 jaar;
  • met ernstige en langdurige psychiatrische problemen;
  • die woonachtig zijn in het werkingsgebied.

Het MHT begeleidt/behandelt zolang het nodig is.

Bereikbaarheid

Het multidisciplinair team is bereikbaar via volgende kanalen:

  • Algemeen nummer: 0471/73 42 00
  • E-mail: mht.team [at] emmaus.be
  • Adres: Rooienberg 2, 2570 Duffel

Team

  • Coördinator: Roel Storms
  • Psychologe: Ericia De Meyer
  • Beleidspsychiater: dr. Pirsoul
  • Directeur: Sylvie De Vuysere