Informatie over opname

In ons ziekenhuis rekenen we géén kamer- of ereloonsupplementen voor een éénpersoonskamer.

De facturen worden opgesteld op maandbasis. De eerste factuur ontvang je in de tweede maand na de opnamedatum.

De ziekenhuisfactuur bevat vier onderdelen:

  1. Verblijfskosten: het ziekenfonds betaalt een deel van jouw hospitalisatiekosten rechtstreeks aan het ziekenhuis (mits je in regel bent). Het overige deel moet je zelf betalen. Dit bedrag varieert naargelang het aansluitingsstatuut bij jouw ziekenfonds, het al dan niet ten laste hebben van personen, de duur van de hospitalisaties en het tempo waarin ze elkaar opvolgen, de aard (kenletter) van de afdeling waar je verblijft. Het persoonlijk aandeel is wettelijk bepaald en is hetzelfde voor alle psychiatrische ziekenhuizen.
  2. Geneesmiddelen: voor geneesmiddelen rekenen we een forfaitair bedrag van €0,80 per hospitalisatiedag. Niet-terugbetaalbare specialiteiten kunnen apart aangerekend worden.
  3. Honoraria: afhankelijk van het aansluitingsstatuut bij jouw ziekenfonds betaal je remgeld (het gedeelte dat je zelf moet betalen) op de vergoeding van de artsen. Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.
  4. Diverse persoonlijke kosten: bv. kapper, was, deelname aan georganiseerde vrijetijdsactiviteiten, persoonlijke bestellingen.

Voor alle vragen over de kosten en betalingen kan je terecht bij de maatschappelijk werker van de afdeling waar je verblijft.

Je kan ook altijd de dienst facturatie contacteren voor meer info op het telefoonnummer 015/ 30 45 20.