Overslaan en naar de inhoud gaan

Enkele uitgangspunten

We kunnen de patiënt niet los zien van zijn omgeving. Een goede samenwerking met de familie en naastbetrokkenen is daarom een noodzaak. Ook in ons ziekenhuis zetten we in op familie als belangrijke partners in de zorg. We vertrekken hierbij vanuit volgende uitgangspunten:

  1. Familie en naastbetrokkenen kunnen rekenen op een respectvolle omgang, een aanspreekbaar team, een toegankelijke afdeling en duidelijke informatie.
  2. Het partnerschap met familie en naastbetrokkenen vertaalt zich in een overlegmodel waarbij patiënt, familie en hulpverlening – elk vanuit hun eigen expertise – betrokken zijn.
  3. De hulpverlener maakt ruimte voor het verhaal, de bezorgdheid en de vragen van de familie met respect voor de privacy van de patiënt. Omdat kinderen hierbij onze bijzondere aandacht vragen, verwijzen we naar ons kindvriendelijk beleid en KOPP-werking.
  4. Partner-, gezins-, of familietherapie kan soms nodig zijn. Als we dit niet intern kunnen aanbieden verwijzen we door.