Overslaan en naar de inhoud gaan

Ouderen die naast een cognitieve stoornis ook kampen met een psychische kwetsbaarheid kunnen sinds kort ook rekenen op een extra specifiek aanbod vanuit de mobiele teams. We komen hiervoor naar de thuissituatie en de woonzorgcentra zodat we ook de zorgcontext van de cliënt kunnen versterken. Dit nieuwe aanbod van de mobiele teams is er sinds april 2023 en staat gekend onder de naam Kairos.

De hulpvraag vanuit de zorgdragers in de eerste lijn leidt tot een advies, dat verder kan overgaan in een ambulante begeleiding thuis of in het woonzorgcentrum waar de cliënt verblijft. Ons gespecialiseerde aanbod geldt zowel binnen de mobiele crisiswerking als de mobiele herstelwerking. Mobiele crisiswerking is kortdurend en intensief, gericht op een psychiatrische crisissituatie. Mobiele herstelwerking is langduriger en gericht op herstel van psychiatrisch kwetsbare mensen.

De principes van onze werking

  • Het woonzorgcentrum houdt de regie in handen tussen de betrokken partijen: cliënt, familie, huisarts, UPC Duffel, andere hulpverleners. Hiervoor duiden zij een coördinator aan die contactpersoon is voor de mobiele werking.
  • De medewerker van het mobiele team contacteert de huisarts minimaal voor medisch advies bij aanmelding en ter bespreking van medicatievoorstel en eindverslag.
  • Het mobiele team komt samen tot een advies via gesprekken met de zorgdragers en cliënt. De psychiater van Sophia 3 (de in deze problematiek gespecialiseerde zorgafdeling van UPC Duffel) neemt minstens aan één van de gesprekken met de cliënt deel.
  • Het mobiele team streeft ernaar dit advies in maximaal 6 weken op te leveren in goed overleg met cliënt en coördinator. Het mobiele team kan ook in samenspraak sneller tot een advies komen, indien dit ten goede komt aan de cliënt of diens context.

Aanmeldingsprocedure

De aanmelding gebeurt bij voorkeur door de huisarts, maar elke professionele hulpverlener mag ons contacteren met een hulpvraag.

Aanmeldingen voor dit specifiek aanbod naar ouderen worden behandeld door het Mobiel Crisisteam en kan telefonisch via 0498/90 47 58 van maandag tot vrijdag: 8u00 - 20u00.

Kostprijs

Er worden geen kosten aangerekend voor onze interventies. De huisbezoeken van de psychiater worden volledig aan de mutualiteit gefactureerd. Voor een eventueel (bijkomend) consult bij de psychiater binnen UPC Duffel betaal je alleen het remgeld.

Voor wie?

Kairos richt zich tot ouderen (60+) of mensen met jong dementie*

  • met een cognitieve stoornis
  • én een psychiatrische problematiek of gedragsproblemen
  • én die thuis of in een WZC wonen.

Bereikbaarheid

Kairos is telefonisch bereikbaar op weekdagen van 9u tot 17u, op woensdagen tot 12u.

Team

Dit specifieke onderdeel van onze mobiele werking vertrekt vanuit de afdeling Sophia 3. De psychiater, psycholoog en betrokken verpleegkundigen en therapeuten zijn werkzaam binnen deze afdeling met de expliciete opdracht om ook outreachend te werken in de regio.

  • Psychiater: dr. De Ketelaere
  • Psycholoog: Mish Dierckxsens

In het spoor van Vinci, verpleegkundige in het mobiel team Kairos