UPC Duffel streeft als één van de grootste Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen naar kwalitatieve zorg op maat.