Overslaan en naar de inhoud gaan

Multidisciplinaire teams

UPC Duffel organiseert de zorg vanuit multidisciplinaire teams. Dat wil zeggen dat zorgverleners van verschillende disciplines elk hun bijdrage leveren in het behandelplan en behandelproces van patiënten: psychiaters, psychologen, verpleegkundigen (sociotherapeuten), verbale en non-verbale therapeuten, psychomotorisch therapeuten, maatschappelijk werkers, …

Sociotherapeuten

De sociotherapeuten zijn dag en nacht aanwezig op de afdeling. Zij staan in voor verpleegkundige en verpleegtechnische zorgen en voor praktische regelingen zoals weekendafspraken, consultaties, … Door hun houding en ondersteuning willen ze jouw autonomie, zelfzorg, zelfredzaamheid in het dagelijkse leven verhogen. Zij staan in voor een deel van het vast groepsprogramma met sessies zoals dagopening, leefmilieubespreking, weekendplanning en weekendnabespreking, aanvullende modules op indicatie, …

Bij opname krijg je een individuele begeleider toegewezen, die zich extra zal verdiepen in je situatie en die je ondersteunt door middel van gesprekken, psycho–educatie, training en begeleiding in oefensituaties.

Psychologen

In een individueel gesprek verkent de psycholoog samen met jou hoe je kijkt naar je problemen, je mogelijkheden en levensomstandigheden, welke je doelen zijn, en hoe je het therapeutisch aanbod kunt benutten voor jezelf.

Op de meeste afdelingen leidt de psycholoog ook één of meerdere groepssessies. Je wordt dan uitgenodigd om stil te staan bij de weg die je aflegt, bij wat er in je omgaat en om eigen gedachten en gevoelens te delen in de groep.

Om verder inzicht en begrip te bevorderen, is soms een psychodiagnostisch onderzoek nodig. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken, vragenlijsten en testen.

Psychiater

De medisch psychiatrische opvolging gebeurt door de psychiater. Hij of zij onderzoekt zowel lichamelijke als psychiatrische problemen en maakt een inschatting van de mogelijke samenhang. Hij of zij schrijft medicatie en eventueel onderzoeken voor.

Verder heeft de psychiater de eindverantwoordelijkheid voor de behandeling.

Psychomotore therapeut

Omdat bewegen helpt bij elk herstel krijgt psychomotore therapie een centrale rol in ons aanbod. Elke dag extra beweging in je leven inbouwen biedt heel wat gezondheidsvoordelen. Via een aantal sessies proberen we je terug in actie te krijgen en de voordelen van bewegen te laten ervaren.

Ergotherapeut

Binnen de ergotherapie kom je naar zowel groepssessies als individuele sessies. Vanuit de observatie van je mogelijkheden en beperkingen, gebruikt de ergotherapeut je eigen behoeften en doelen als uitgangspunt om zo te werken naar je herstel. Dit met aandacht voor zowel je cognitieve, affectieve, psychische als fysische noden. Via denkoefeningen, gezelschapsspelen, hobby, ... nodigen ze je uit om terug je eigen krachten te ontdekken, deze te versterken en zo de link te maken naar je thuissituatie.

Maatschappelijk werker

Bij opname verkent de maatschappelijk werker jouw maatschappelijk functioneren: leefsituatie, financiën en administratie, familie, steunfiguren, mantelzorgers, je ziektegeschiedenis, …

Tijdens de behandeling neemt hij of zij dit alles ter harte en zorgt hij of zij voor ondersteuning van familie en steunfiguren. Vaak betekent dit ook dat de maatschappelijk werker, naarmate het ontslag dichterbij komt, samen met jou en belangrijke derden, allerhande afspraken maakt.

In overleg met jou informeert de maatschappelijk werker jouw familie over je behandeling.

Academisch medewerkers

Het kan zijn dat we doorheen de opname jouw medewerking vragen voor wetenschappelijk onderzoek. Door mee te doen ondersteun je via jouw bijdrage het wetenschappelijk onderzoek.

Het is belangrijk dat je dit niet ervaart als een voorwaarde bij de opname. Je bent dus vrij om wel of niet op deze vraag in te gaan.

 

Nuttige links