Overslaan en naar de inhoud gaan

Bescherming van de deelnemer

Meedoen aan onderzoek gebeurt op vrijwillige basis. Jouw deelname vereist de ondertekening van een document waaruit blijkt dat je toestemt (het "informed consent formulier). Zelfs na de ondertekening van dit document, kan je je deelname op ieder gewenst moment stopzetten door de onderzoekers te informeren.

Een studie kan alleen uitgevoerd worden na beoordeling en goedkeuring van een of meer ethische comités. De gegevens die in het kader van de studie worden verzameld, zijn vertrouwelijk en jouw anonimiteit is gegarandeerd tijdens de publicatie van de resultaten.

Interesse in deelname?

Zowel personen met een psychische kwetsbaarheid als gezonde personen kunnen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Als patiënt kan je mogelijk voordeel hebben van een nieuwe behandeling. Het onderzoek kan bijvoorbeeld ook bijdragen aan kennis over het ziekteproces. Voor sommige studies is er een vergoeding voorzien.

Vraag meer informatie op je afdeling of kijk op de website van SINAPS of er studies lopende zijn.