Het zorgprogramma stemming richt zich tot volwassenen met een depressieve kwetsbaarheid of met een manisch depressieve kwetsbaarheid (ook wel bipolaire kwetsbaarheid genoemd). In het eerste geval is er sprake van lusteloosheid en negatieve, sombere gedachten. In het tweede geval is er enerzijds sprake van lusteloosheid en negatieve gedachten en anderzijds van (extreem) opgewekte periodes vol energie.

 

Behandeltraject

De behandeling in dit programma is er op gericht om de stemming stabiel te krijgen en manieren aan te leren om zelf greep te krijgen op de stemmingswisselingen.

Jouw behandeling bestaat onder andere uit persoonlijk contact met jouw behandelaar, een persoonlijke begeleider en een multidisciplinair team. Soms bestaat een deel van die behandeling uit groepssessies, sommige sessies zijn individueel. Maar steeds krijg je een aanpak op maat.

We vertrekken hierbij vanuit de herstelvisie. Deze vertrekt van de idee dat hulpverlening zich moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon.

De zorgverlening in UPC Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid.

Het is erg belangrijk dat we ook familie en vrienden betrekken bij de behandeling, maar nooit zonder uw toestemming.

Afdelingen

Stemming  1

De afdeling richt zich op volwassenen met stemmingsproblemen (depressieve problemen).
Psychiater: dr. Carmen De Grave
Hoofdverantwoordelijke: Rositta Monnissen
Psycholoog: Birgit Verhoeven - Tatjana Gauwloos - Barbara Depreeuw
Maatschappelijk werker:  Bart Haerens

Stemming 2

De afdeling richt  zich op volwassenen met bipolaire problematiek (manisch depressieve problemen).
Psychiater: dr. Manuel Morrens
Hoofdverantwoordelijke: Michiel Manteleers
Psycholoog:  Birgit Verhoeven - Tatjana Gauwloos - Barbara Depreeuw
Maatschappelijk werker: Ellen Robidet - Ina Blockmans

 

Brochure van het zorgprogramma