Wij vragen aan alle patiënten die de afdeling verlaten hoe zij onze zorg ervaren. Daarvoor gebruiken we een standaard enquête. Ongeveer één derde van de patiënten vult deze in. De resultaten verwerken we en bezorgen we zonder vermelding van de namen jaarlijks aan de verschillende afdelingen.. We verwachten dat elke afdeling leert uit de ervaringen van patiënten en ernaar streeft om de beste zorg te leveren.

In 2020 kregen we van onze patiënten gemiddeld een 8,6/10. Dit willen we zo houden. Zodat minstens zoveel (gemiddeld 90%) van de patiënten tevreden blijft over onze zorg, de faciliteiten, het onthaal, de nazorg, de kwaliteiten van onze teams, en de betrokkenheid van de patiënt bij de zorg.

Wij zijn tevreden over deze waardering, maar dat betekent niet dat we klaar zijn. Daarom startten we na de bevraging van 2020 een dialoog over één van de belangrijkste aandachtspunten die werd aangegeven: de voeding. In ons ziekenhuis dachten patiënten, voedingsexperten, keukenpersoneel en zorgkundigen samen na over kwaliteitsvolle voeding in een ziekenhuiscontext, om het aantal ontevreden patiënten over de aangeboden voeding nog te verkleinen.

We rekenen er ook op dat het vernieuwde familiebeleid en de initiatieven die we daarin nemen gaan zorgen dat nog meer patiënten (80%) aangeven dat de familie en naasten gepast betrokken werden bij de behandeling. We hebben ook gewerkt aan de manier waarop we patiënten informeren over de financiële kant van hun verblijf. We gaan binnenkort meten en weten of dit het gewenste effect heeft gehad.

We namen ook deel aan de patiëntveiligheidscultuurmeting van UHasselt (2020). Daaruit leerden we dat we het bijvoorbeeld goed doen als het gaat om openheid van communicatie en een lerende houding tegenover fouten in plaats van een bestraffende. Om stappen vooruit te zetten in onze werkpunten (waarvan minder dan 50% van het personeel tevreden was), hebben we ingezet op meer preventief beleid én op een betere informatiedoorstroom bij een transfer tussen afdelingen.

Als een patiënt tijdens of na de behandeling aangeeft ontevreden te zijn, gaan we graag de dialoog aan en proberen we hier ook uit bij te leren voor de toekomst. Hoe wij patiënten betrekken bij onze zorg, lees je ook hier.