Overslaan en naar de inhoud gaan

Een psychose duidt op een verstoorde functie van de hersenen. Iemand die een psychose heeft, heeft een andere beleving van de realiteit. Dat kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld door schizofrenie, een bipolaire stoornis of een andere ziekte die de hersenen aantast. Een psychose kan ook een reactie zijn op een ingrijpende gebeurtenis of situatie. Ook druggebruik kan de hersenen in de war brengen en een psychose veroorzaken. Meestal doet een eerste psychose zich voor rond de leeftijd van 20 jaar.

 

Behandeltraject

De behandeling richt zich op het verminderen en/of verdwijnen van de psychotische verschijnselen.

In eerste instantie zijn medicijnen vaak belangrijk. Het zorgt ervoor dat wanen en hallucinaties verminderen en zelfs wegblijven. De behandeling is ook gericht op leren kalmeren en vermijden van stress. Vaak is een tijdelijke opname nodig. Cognitieve gedragstherapie kan helpen als je na een psychose last blijft hebben van wanen of stemmen. Cognitieve gedragstherapie is een therapie waarbij iemand zijn eigen gedachten actief onderzoekt en oefent met moeilijke situaties.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vormt de leidraad van de behandeling binnen dit zorgprogramma. ACT is een evidence-based benadering van psychose met herstel ondersteunende principes. Bij deze gedragstherapie, gebaseerd op acceptatie, gaat men ervan uit dat niet de inhoud van de gedachten moet veranderen, maar onze houding tegenover die gedachten. D.w.z. dat men met ACT leert om zich niet meer te laten leiden door die gedachten.

Je behandeling bestaat onder andere uit persoonlijk contact met jouw behandelaar, een persoonlijke begeleider en een multidisciplinair team. Soms bestaat een deel van die behandeling uit groepssessies, sommige sessies zijn individueel. Maar steeds krijg je een aanpak op maat.

We vertrekken hierbij vanuit de herstelvisie. Deze vertrekt van de idee dat hulpverlening zich moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon.

De zorgverlening in UPC Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid.

Het is erg belangrijk dat we ook familie en vrienden betrekken bij de behandeling, maar nooit zonder je toestemming.

Het zorgprogramma psychose organiseert ook informatieavonden voor familieleden en andere geïnteresseerden.

Afdelingen

Atlas 1

De afdeling richt zich tot volwassenen met een (sub)acute psychotische problematiek. Op deze afdeling ligt de nadruk op stabilisatie van een crisis, diagnostiek en kortdurende behandeling.
Psychiater: dr. Stéphane Pirsoul
Hoofdverantwoordelijke: Jolien Huygelen
Psycholoog: Jeroen Janssen
Maatschappelijk werker: Johan Verhoeyen

Atlas 2

Op deze afdeling ligt de nadruk op structurerende behandeling.
Psychiater: dr. Frans Vandendriessche
Hoofdverantwoordelijke: Véronique Noyez
Psycholoog: Sarah Boddewyn
Maatschappelijk werker: Johan Verhoeyen

Atlas 3

Deze afdeling richt zich op psychosegevoelige personen met een complexe en meer langdurige zorgvraag
Psychiater: dr. Frans Vandendriessche
Hoofdverantwoordelijke: Tina Sijmons
Psycholoog: Dieter De Grave
Maatschappelijk werker: Johan Verhoeyen

Brochure van het zorgprogramma