Overslaan en naar de inhoud gaan

Het zorgprogramma verslaving richt zich tot volwassenen met een verslavingsproblematiek (alcohol en/of medicatie), eventueel in combinatie met een beperkte psychiatrische kwetsbaarheid. Een verslaving ontstaat geleidelijk aan. Dat maakt het vaak moeilijk om te merken of en in welke mate verslavende middelen de controle overnemen. Vaak geven familie, vrienden en/of omgeving aan dat het gebruik problematisch geworden is. Dit alles maakt verslaving een complex gegeven met lichamelijke, psychische en sociale impact.

Behandeltraject

Het zorgdepartement staat voor kwalitatieve zorgverlening in een waaier van gespecialiseerde behandelingen.
Je werkt tijdens de behandeling in fasen naar het einddoel toe. Dat gebeurt in kleine stappen en in samenspraak. Aan het einde van iedere fase bekijken we samen hoe de voortgang is.

De behandeling in ons ziekenhuis vertrekt vanuit een bio- psycho- sociale aanpak.
Indien nodig start de behandeling met fysieke ontwenning. Hierbij word je nauwgezet gemonitord en zo nodig medicamenteus ondersteund. Daarna richt de behandeling zich op psychische ontwenning. Door het gebruik werden gevoelens verdoofd, waar je in nuchtere toestand (terug) mee moet leren omgaan. Daarnaast zijn er mogelijks problemen ontstaan vb. op familiaal of professioneel vlak. Ook hiermee gaan we aan de slag binnen jouw behandeling. Verder wordt er in de loop van de hele behandeling ingezet op hervalpreventie en motiveren we je om voor een nuchter leven te kiezen.

Je behandeling bestaat uit een groepsprogramma. Daarnaast is er individueel contact mogelijk met je behandelaar, een persoonlijke begeleider en leden van een multidisciplinair team. Steeds krijg je een aanpak op maat..

We vertrekken hierbij vanuit de herstelvisie. Deze vertrekt van de idee dat hulpverlening zich moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon.

De zorgverlening in UPC Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid.

Het is erg belangrijk dat we ook familie en vrienden betrekken bij de behandeling, maar nooit zonder jouw toestemming.

Het zorgprogramma verslaving organiseert ook informatieavonden voor familieleden en andere geïnteresseerden.

Afdelingen

Déclick 1

Deze afdeling richt zich tot volwassenen met een verslavingsproblematiek (alcohol en/of medicatie), eventueel in combinatie met een beperkte psychiatrische kwetsbaarheid.
Psychiater: dr. Erik Ceysens
Hoofdverantwoordelijke: Johan Uten
Psycholoog: Sammy De Voegt – Ann Michiels
Maatschappelijk werker: Sanne Fierens - Pim Verberckmoes

Déclick 2

Deze afdeling richt zich tot volwassenen met een verslavingsproblematiek (alcohol en/of medicatie), eventueel in combinatie met een beperkte psychiatrische kwetsbaarheid.
Psychiater: dr. Erik Ceysens
Hoofdverantwoordelijke: Suzanne Peeters
Psycholoog: Sammy De Voegt – Ann Michiels
Maatschappelijk werker: Sanne Fierens - Pim Verberckmoes