Overslaan en naar de inhoud gaan

Het zorgprogramma persoonlijkheid richt zich op volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, vnl. borderline problematiek, of kenmerken ervan. Borderline kenmerkt zich door instabiliteit en veel en abrupte veranderingen en zwart/wit reacties in gevoelens, stemmingen, relaties, zelfbeeld en gedrag. Personen met deze problematiek kunnen vaak moeilijk participeren aan het gewone leven.

DGT

Dialectische gedragstherapie (afgekort tot DGT) is een therapie, ontwikkeld door Marsha Linehan, die mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis helpt om heftige emoties zoals verdriet, somberheid, wanhoop, angst, boosheid of een wisseling van heftige emoties (dan weer blij, dan weer boos, dan weer verdrietig) beter in evenwicht te krijgen. Zie meer info in de brochure onderaan deze pagina.

Het zorgprogramma Persoonlijkheid organiseert ook informatieavonden over DGT voor familieleden (alle geïnteresseerden welkom). Er is ook jaarlijks een 10-daagse opleiding (voor professionals). 

Behandeltraject

De behandeling in dit zorgprogramma vertrekt vanuit de dialectische gedragstherapie, volgens Marsha Linehan.
De behandeling is er op gericht om jou door middel van veranderingsgerichte en acceptatiegerichte strategieën terug controle te leren krijgen over jouw gedrag. Daarvoor is het nodig om een stabiele vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en patiënt op te bouwen. Want ook in dit contact heeft de patiënt last van zwart – wit denken en (te) hoge verwachtingen.  Duidelijke afspraken tussen jou en jouw behandelaar zijn belangrijk. Via dialectische gedragstherapie werken we daarna aan inzicht geven in de kwetsbaarheid, acceptatie en creëren van evenwicht en stabiliteit. Psychomotore therapie kan  helpen om te leren omgaan met spanningen en woede.

Er bestaat nog geen medicatie voor een persoonlijkheidsstoornis, maar we kunnen wel medicamenteuze ondersteuning bieden bij bepaalde klachten zoals depressiviteit, impulsiviteit, spanning, angst,….

Jouw behandeling bestaat onder andere uit persoonlijk contact met je behandelaar, een persoonlijke begeleider en een multidisciplinair team. Soms bestaat een deel van die behandeling uit groepssessies, sommige sessies zijn individueel. Maar steeds krijg je een aanpak op maat.

We vertrekken hierbij vanuit de herstelvisie.  Die vertrekt van de idee dat hulpverlening zich moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon.

De zorgverlening in UPC Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid.

Het is erg belangrijk dat we ook familie en vrienden betrekken bij de behandeling, maar nooit zonder uw toestemming.

Jaarlijkse 10-daagse intensieve training DGT

Jaarlijks organiseren onze ervaren trainers een 10-daagse intensieve training. Tijdens die training dompelen we je onder in het DGT-denken en -handelen. Naast informatie over deze ambulante therapie delen we ook graag onze ervaring met de toepassing ervan in het residentiële werkveld en in het aanbod via dagbehandeling. We brengen in deze opleiding vaardigheden bij om zélf een DGT-behandeling in je werksetting te kunnen opzetten. We reiken handvatten aan om de uitdagingen die je tegenkomt bij deze populatie effectief aan te pakken.

Deze intensieve training is bestemd voor psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en non-verbale therapeuten die met de DGT aan de slag willen gaan. Een basisopleiding gezondheidszorg is noodzakelijk.

Hou onze evenementen in de gaten op de website!

Afdelingen

Spinnaker 1

Spinnaker 1 richt zich op de behandeling van volwassenen met (een vermoeden van) een persoonlijkheidsproblematiek, voornamelijk borderlinepersoonlijkheidsproblematiek. Het wil een eerste ervaring zijn met Dialectische gedragstherapie (DGT) voor wie nog niet zeker is van een langer traject. Het traject op Spinnaker 1 is een goede voorbereiding op een verder ambulant psychotherapeutisch traject of een ambulante traumabehandeling, of kan een aanloop zijn naar een verder (semi)-residentieel DGT-traject.

De focus ligt op copinggedrag dat het bereiken van langetermijndoelen in de weg staat (bv. zelfverwondend gedrag, zich verdoven met middelen, eetbuien, dissociatie, …) Men krijgt nieuwe vaardigheden aangeleerd om met moeilijke emoties om te gaan (crisisvaardigheden) en er wordt geoefend met mindfulnessvaardigheden.

Psychiater: dr. Livia De Picker
Hoofdverantwoordelijke: Anke Lammertyn
Psycholoog: Ann Fransen– Anneleen Van Bauwel
Maatschappelijk werker: Janne Van den Bergh

Spinnaker 2

Spinnaker 2 richt zich op de behandeling van volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, vnl. borderlinepersoonlijkheidsproblematiek. De afdeling werkt vanuit een dialectisch gedragstherapeutisch model (model van Linehan).

Psychiater: dr. Ann Berens
Hoofdverantwoordelijke: Tom Baeten
Psycholoog: Xanne Deldime – Koen Korevaar – Shana Schippers
Maatschappelijk werker: Ann De Maeyer

Spinnaker 3

Spinnaker 3 richt zicht op  volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, vnl. borderlineproblematiek, maar in dagbehandeling. ’s Avonds en in het weekend gaan de patiënten naar huis. De afdeling werkt vanuit een dialectisch gedragstherapeutisch model (model van Linehan).

Psychiater: dr. Livia De Picker
Hoofdverantwoordelijke: Tom Baeten
Psycholoog: Hilde Hellemans – Ellen Sleuwaegen – Mariska Geets - Noor De Vrij
Maatschappelijk werker: Ann De Maeyer

Brochure van het zorgprogramma