Overslaan en naar de inhoud gaan

Het zorgprogramma ouderen richt zich tot 55-plussers die te maken krijgen met psychiatrische problemen. Dit kan onder meer gaan over depressie, psychose, complexe rouwproblematiek ,geheugenstoornissen e.a. Gezien ouder worden ook vaak gepaard gaat met lichamelijke klachten wordt dit zo nodig in een geïntegreerde aanpak bekeken.

Behandeltraject

Het zorgdepartement staat voor kwalitatieve zorgverlening in een waaier van gespecialiseerde behandelingen.

Je werkt tijdens de behandeling in fasen naar het einddoel toe. Dat gebeurt in kleine stappen. Aan het einde van iedere fase bekijken we samen hoe de voortgang is.

De behandeling bestaat uit gedragsmatige en belevingsgerichte interventies in een persoonsgerichte aanpak. In een later stadium of naar gelang de problematiek kunnen we focussen op bepaalde cognities, interacties of contactfuncties. Rode draad doorheen de behandeling is een cognitieve gedragstherapeutische en persoonsgerichte benadering. Tijdens de opname besteden we ook aandacht aan mogelijke resocialisatie of reïntegratie in de maatschappij.

Medisch/psychiatrisch trachten we via de bestaande richtlijnen de gediagnosticeerde ziekte(s) te behandelen. Electroconvulsietherapie wordt soms toegepast bij psychotische depressie, melancholische depressie, katatonie en depressie of psychose binnen de ziekte van Parkinson.

Jouw behandeling bestaat onder andere uit persoonlijk contact met je behandelaar, een persoonlijke begeleider en een multidisciplinair team. Soms bestaat een deel van die behandeling uit groepssessies, sommige sessies zijn individueel. Maar steeds krijg je een aanpak op maat.

De zorgverlening in UPC Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid.

Het is erg belangrijk dat we ook familie en vrienden betrekken bij de behandeling, maar nooit zonder je toestemming.

Afdelingen

Sophia  1

Sophia 1 is een opname- en behandelafdeling voor 55-plussers met angst- en stemmingsstoornis.
Psychiater: dr. Yamina Madani
Hoofdverantwoordelijke: Rina Goossens
Psycholoog: Romy Pollmann
Maatschappelijk werkers: Annemie Bogaert en Ruth Poortmans

Sophia 2

Sophia  2 is een opname- en behandelafdeling voor 55-plussers met een psychotische kwetsbaarheid.
Psychiater: dr. Yamina Madani
Hoofdverantwoordelijke: Diane Van den Bosch
Psycholoog: Paul Dierick
Maatschappelijk werkers: Annemie Bogaert en Ruth Poortmans

Sophia 3

Sophia 3 is een opname- en behandelafdeling voor ouderen met cognitieve problemen en psychose.
Psychiater: dr. Cédric Van Moorsel
Hoofdverantwoordelijke: 
Psycholoog: Mish Dierckxsens
Maatschappelijk werker: Lily Scheers

Sophia 4

Sophia 4 is een opname- en behandelafdeling voor ouderen (+75) met angst- en stemmingsproblematiek.
Psychiater: dr. Cédric Van Moorsel
Hoofdverantwoordelijke: Karla Van de Voorde
Psycholoog: Chloë Juchtmans
Maatschappelijk werker: Shana Nauwelaerts