Het zorgprogramma ouderen richt zich tot senioren (60+), die te maken krijgen met problemen die vaak leeftijdgebonden zijn. Dat kan gaan over het geheugen, cognitieve problemen (in de war zijn), ingrijpende gebeurtenissen in de privésfeer (sterfgeval, lege nest syndroom), depressieve en eenzame gevoelens. Ook lichamelijke klachten zijn bij senioren niet onbelangrijk. Daarom kijken wij zowel naar lichamelijke klachten als naar psychische problemen.

Behandeltraject

Het zorgdepartement staat voor kwalitatieve zorgverlening in een waaier van gespecialiseerde behandelingen.

Je werkt tijdens de behandeling in fasen naar het einddoel toe. Dat gebeurt in kleine stappen. Aan het einde van iedere fase bekijken we samen hoe de voortgang is.

De behandeling bestaat uit gedragsmatige en belevingsgerichte interventies in een persoonsgerichte aanpak. In een later stadium of naar gelang de problematiek kunnen we focussen op bepaalde cognities, interacties of contactfuncties. Rode draad doorheen de behandeling is een cognitieve gedragstherapeutische en persoonsgerichte benadering. Tijdens de opname besteden we ook aandacht aan mogelijke resocialisatie of reïntegratie in de maatschappij. Indien nodig geven we ook medicatie (we vermijden polyfarmacie), maar proberen dit tot een minimum te beperken. Electroconvulsietherapie wordt enkel toegepast (mits toestemming van de patiënt) bij psychotische depressie, melancholische depressie, katatonie en depressie of psychose binnen de ziekte van Parkinson.

Jouw behandeling bestaat onder andere uit persoonlijk contact met je behandelaar, een persoonlijke begeleider en een multidisciplinair team. Soms bestaat een deel van die behandeling uit groepssessies, sommige sessies zijn individueel. Maar steeds krijg je een aanpak op maat.

We vertrekken hierbij vanuit de herstelvisie. Deze vertrekt van de idee dat hulpverlening zicht moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon.

De zorgverlening in UPC Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid.

Het is erg belangrijk dat we ook familie en vrienden betrekken bij de behandeling, maar nooit zonder je toestemming.

Afdelingen

Sophia  1

Sophia 1 is een opname- en behandelafdeling voor 55-plussers met angst- en stemmingsstoornis.
Psychiater: dr. Yamina Madani
Hoofdverantwoordelijke: Rina Goossens
Psycholoog: Sanne Tollebeek
Maatschappelijk werkers: Annemie Bogaert en Ruth Poortmans

Sophia 2

Sophia  2 is een opname- en behandelafdeling voor 55-plussers met een psychotische kwetsbaarheid.
Psychiater: dr. Yamina Madani
Hoofdverantwoordelijke: Diane Van den Bosch
Psycholoog: Paul Dierick
Maatschappelijk werkers: Annemie Bogaert en Ruth Poortmans

Sophia 3

Sophia 3 is een opname- en behandelafdeling voor ouderen met cognitieve problemen en psychose.
Psychiater: dr. Cédric Van Moorsel
Hoofdverantwoordelijke: Jan Helsen
Psycholoog: Mish Dierckxsens
Maatschappelijk werker: Veerle Speelman

Sophia 4

Sophia 4 is een opname- en behandelafdeling voor ouderen (+75) met angst- en stemmingsproblematiek.
Psychiater: dr. Cédric Van Moorsel
Hoofdverantwoordelijke: Karla Van de Voorde
Psycholoog: Chloë Juchtmans
Maatschappelijk werker: Sofie Stevens