Overslaan en naar de inhoud gaan

Het zorgprogramma ouderen richt zich tot 55-plussers die te maken krijgen met psychiatrische problemen. Dit kan onder meer gaan over depressie, psychose, complexe rouwproblematiek ,geheugenstoornissen e.a. Gezien ouder worden ook vaak gepaard gaat met lichamelijke klachten wordt dit zo nodig in een geïntegreerde aanpak bekeken.

Behandeltraject

Het zorgdepartement staat voor kwalitatieve zorgverlening in een waaier van gespecialiseerde behandelingen.

Je werkt tijdens de behandeling in fasen naar het einddoel toe. Dat gebeurt in kleine stappen. Aan het einde van iedere fase bekijken we samen hoe de voortgang is.

De behandeling bestaat uit gedragsmatige en belevingsgerichte interventies in een persoonsgerichte aanpak. In een later stadium of naar gelang de problematiek kunnen we focussen op bepaalde cognities, interacties of contactfuncties. Rode draad doorheen de behandeling is een cognitieve gedragstherapeutische en persoonsgerichte benadering. Tijdens de opname besteden we ook aandacht aan mogelijke resocialisatie of reïntegratie in de maatschappij.

Medisch/psychiatrisch trachten we via de bestaande richtlijnen de gediagnosticeerde ziekte(s) te behandelen. Electroconvulsietherapie wordt soms toegepast bij psychotische depressie, melancholische depressie, katatonie en depressie of psychose binnen de ziekte van Parkinson.

Jouw behandeling bestaat onder andere uit persoonlijk contact met je behandelaar, een persoonlijke begeleider en een multidisciplinair team. Soms bestaat een deel van die behandeling uit groepssessies, sommige sessies zijn individueel. Maar steeds krijg je een aanpak op maat.

De zorgverlening in UPC Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid.

Het is erg belangrijk dat we ook familie en vrienden betrekken bij de behandeling, maar nooit zonder je toestemming.

Afdelingen

Sophia  1

Sophia 1 is een opname- en behandelafdeling voor 55-plussers met angst- en stemmingsstoornis.

Psychiater: dr. Yamina Madani
Hoofdverantwoordelijke: Rina Goossens
Psycholoog: Romy Pollmann
Maatschappelijk werkers: Annemie Bogaert en Ruth Poortmans

Sophia 2

Sophia  2 is een opname- en behandelafdeling voor 55-plussers met een psychotische kwetsbaarheid.

Psychiater: dr. Yamina Madani
Hoofdverantwoordelijke: Ineke Hellemans
Psycholoog: Ellen Vanderleyden
Maatschappelijk werkers: Sam Van Hoof

Sophia 3

Sophia 3 is een opname- en behandelafdeling voor 55-plussers met cognitieve problemen en een (secundaire) psychiatrische problematiek.

Psychiater: dr. Laurens De Ketelaere
Hoofdverantwoordelijke: Tom Baeten
Psycholoog: Mish Dierckxsens, Silke Minnebach
Maatschappelijk werker: Lily Scheers

Sophia 4

 Sophia 4 is ontstaan omwille van persoonlijke noden van onze senioren. Hier worden ouderen boven de leeftijdsgrens van 75 jaar opgenomen met angst- en stemmingsstoornissen (in de brede zin van het woord).  Voorbeelden van deze psychiatrische problemen zijn: acute depressie, angst, psychose, schizofrenie, bipolaire stoornis enz. Daarnaast zijn er op voortdurende basis 5 bedden beschikbaar voor frailtypatiënten ouder dan 60 jaar met alcohol- en/of benzoverslaving. Deze mensen krijgen een plaats in onze middelengroep met een aangepast behandeltraject.

Bepaalde psychische problemen uiten zich anders op latere leeftijd door het veranderende lichaam en veranderende psychisch functioneren. We proberen zoveel mogelijk een individueel traject op te starten op maat van de noden van de senior aan de hand van een medisch-psychiatrische oppuntstelling, medicamenteuze interventies, het herstellen van verbinding via narratieve zorg en het betrekken van de omgeving en familie in het traject. 

Psychiater: dr. Cédric Van Moorsel
Hoofdverantwoordelijke: Simon Muyldermans
Psycholoog: Chloë Juchtmans
Maatschappelijk werker: Shana Nauwelaerts

Extra mobiel aanbod ouderen