2010: Disturbed SILENCE – STILTE Gestoord

“Disturbed SILENCE – STILTE Gestoord”, de eerste Triënnale, stelde het thema stilte centraal. Dit is een complex begrip, dat niet zomaar op een eenduidige manier vertaald kan worden.

 Dit thema werd verder uitgediept, vanuit drie invalshoeken: de stilte van de ruimte, de stilte van het lichaam (en de geest) en de stilte van het sacrale.

 De tentoonstelling vond plaats van 10 september tot 7 november 2010. Er waren kunstwerken van een twintigtal binnen- en buitenlandse kunstaars, waarvan ruim de helft speciaal voor de tentoonstelling en de campus werden gecreëerd.

2013: What Matters – Waar het op aankomt

De tweede Triënnale “What Matters – Waar het op aankomt” onderzocht het thema vergankelijkheid.

Dit is een thema dat kunstenaars doorheen de eeuwen fascineerde. Schilders herinnerden hun publiek aan de tijdelijkheid van het leven met afbeeldingen van schedels, verwelkte bloemen, zandlopers, enz. Ook in de hedendaagse kunst blijft het thema een belangrijke inspiratiebron, niet om ter minst omwille van de verwevenheid met de geestelijke gezondheidszorg.

 De tentoonstelling ging door van 4 september tot 10 november 2013. Er waren 23 kunstwerken te bezichtigen, waarvan een vijftal specifiek voor de tentoonstelling werden gemaakt. 

2018: glorious (?) FAILURE

De derde Triënnale behandelde het thema 'Glorious (?) FAILURE' .

Angst om te falen is een steeds terugkerende vrees dat je niet aan bepaalde verwachtingen kan voldoen. Faalangst houdt vaak verband met stress, depressie en burn-out. Toch blijkt het dat kunstenaars falen nodig hebben om tot creatie te komen. Falen van de kunstenaar wordt niet aanzien als een mislukking maar als een noodzakelijke stap om tot artistieke vernieuwing of meesterwerk te komen.

 De tentoonstelling vond plaats van 4 april tot 17 juni 2018. Er waren 29 kunstwerken te bezichtigen, waarvan er meerdere specifiek voor de tentoonstelling werden gemaakt. 

Fotoalbum Opening Derde Triënnale 'glorious (?) FAILURE' 

Catalogus glorious (?) FAILURE

 Nuttige linken