Overslaan en naar de inhoud gaan

De relatie tussen psychiatrie en kunst

We mogen terecht zeggen dat het UPC Duffel een geprivilegieerde relatie heeft met actuele kunst. Aan de basis voor de inzet van kunst onderscheiden we drie doelstellingen:

In de eerste plaats helpt kunst mee het taboe rond psychiatrie te doorbreken. De kunstprojecten hebben een beeldvormingsfunctie en beogen de destigmatisering van psychiatrie en psychiatrische aandoeningen.

Als tweede doelstelling zien we kunst als onderdeel van de helende omgeving die de campus wil zijn.

De aanwezige kunst draagt bij tot het therapeutisch proces, bevordert het contact, de dialoog en de integratie van de patiënt.

Tenslotte gebruiken we kunst als taal om over psychiatrische en psychologische problemen te spreken.

Kunstencentrum De Loods

Het UPC Duffel is ook initiatiefnemer van het Kunstencentrum De Loods. De Loods wil mensen met en zonder een psychische kwetsbaarheid, die zich artistiek wensen te ontplooien, maar die in het reguliere kunstcircuit moeilijker terecht kunnen, kansen geven.

 

Tentoonstellingsruimte

In het Congrescentrum De Kleiput beschikt het ziekenhuis over een tentoonstellingsruimte waar wisselende tentoonstellingen plaatsvinden. Bij onze nieuwsberichten vind je meer informatie over de tentoonstellingen.

Triënnales Hedendaagse Kunst

Het UPC Duffel organiseert om de drie jaar een hedendaagse, internationale kunsttentoonstelling. In deze Triënnales gaan we op zoek naar hedendaagse kunstpraktijken die zich op een kritische wijze verhouden tot prangende maatschappelijke thema’s.

In het verleden organiseerden we reeds drie Triënnales, met als thema's stilte, vergankelijkheid en falen.

Meer info op de deelsite:

Nuttige links