Het verhaal van Kathy Van Lindt

Ervaringsdeskundige

"Mijn gezin vormt mijn houvast en mijn belangrijkste steun"

Mijn ‘herstelverhaal’ begint in september 2009. Na problemen op mijn werk zat ik al een tijdje thuis met een depressie. Een opname zag ik – wegens persoonlijke redenen – niet zitten, maar mijn ambulante hulpverlener overtuigde me om dagtherapie op Arkel te volgen. Gedurende één jaar nam ik deel aan de psychotherapiegroep op Arkel, waardoor een deel van mijn problematiek opklaarde. Ik voelde echter nog nood aan een verderzetting en wilde dialectische gedragstherapie (DGT) volgen. Helaas was er hiervoor een wachttijd.

Dankzij onder meer de goede ondersteuning van mijn ambulante hulpverleners, o.a. mijn huisarts, een psychiater en een psycholoog, heb ik deze wachtperiode goed kunnen overbruggen. Zij, maar ook de therapeuten op Arkel (en mijn huidige coach), hebben me geleerd om gebruik te maken van mijn persoonlijk netwerk. Mijn gezin vormt mijn houvast en mijn belangrijkste steun. Ook tijdens mijn behandeling werden ze betrokken d.m.v. systeemgesprekken.

Ook mijn ‘tekenboek’, muziek spelen en sport zijn belangrijk voor mij. Waar voordien de drive om te sporten door mijn ziekte wegviel, ging ik opnieuw regelmatig trainen. En met resultaat, want intussen sta ik voor de vlinderslag in de Europese top 10 bij de masters en behaalde ik op het laatste EK openwater masters een 7de plaats. Sport is zeker één van mijn bronnen van kracht en hoop.

De DGT-groep op Arkel heeft me handvatten gegeven om concreet met mijn herstel aan de slag te gaan. Zo leerde ik gebruik maken van een crisisplan, ook wel een signaleringsplan genoemd. Dit plan heeft een driedelig doel: ‘voorkomen van een crisis’, ‘zorgvuldig handelen tijdens een crisis’ en ‘wat te doen na de crisis’. Daarbij is goede communicatie tussen mij en mijn begeleiders van groot belang.

Overleg, luisteren en begrip zijn voor mij belangrijke ideeën. Goede hulpverlening bestaat voor mij uit een mooie wisselwerking tussen de cliënt en de hulpverleners, waarbinnen beide partijen expert zijn met een goed evenwicht tussen afstand en nabijheid.

Ik volgde de cursus ervaringskennis, waardoor ik als vrijwillige ervaringswerker aan de slag ging. Intussen heb ik ook het zelfvertrouwen herwonnen om terug als werknemer aan de slag te gaan. Sinds 2016 ben ik een deeltijds betaalde ervaringswerker van OP WEGG/OGGPA, voor oa Emergo (n.v.d.r.: het zorgnetwerk in regio Lier-Mechelen waar UPC Duffel deel van uitmaakt). Dit houdt in dat ik deelneem aan het netwerkcomité, dat ik informatiemomenten voor de hulpverleners van de verschillende partners en cliënten geef, dat ik aan opleidingsmomenten deelneem, … kortom dat ik binnen Emergo het aanspreekpunt rond herstel ben.