Overslaan en naar de inhoud gaan

Bij mensen met een dubbeldiagnose gaat een ernstige verslaving gepaard met één of meer psychische kwetsbaarheden die geen onmiddellijk gevolg zijn van het middelenmisbruik. Sinds vorig jaar biedt het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel een behandelprogramma aan voor mensen met een stemmingsproblematiek in combinatie met een verslaving. “Patiënten met een dubbeldiagnose vallen heel vaak uit de boot. Zonder degelijke behandeling geraken zij zo in een gevaarlijke vicieuze cirkel.” Nu komt daar ook psychosegevoeligheid in combinatie met verslaving bij. Daarom heet de afdeling niet langer Stemming 2, maar wel DubbelDiagnose.

Tot voor kort richtte Stemming 2 zich vooral tot mensen met een bipolaire kwetsbaarheid. De laatste jaren zag de afdeling de nood groeien aan een behandelprogramma voor patiënten met een dubbeldiagnose: “Patiënten met een dubbeldiagnose vallen heel vaak uit de boot. Of de verslaving is te groot en staat in de weg van therapie binnen een psychiatrisch ziekenhuis of de psychische kwetsbaarheid is te groot waardoor ze niet opgevangen worden in de verslavingszorg. Zonder degelijke behandeling geraken zij zo in een gevaarlijke vicieuze cirkel”, verklaart afdelingspsychiater prof. dr. Manuel Morrens.

“Dubbeldiagnose behandelen vraagt om een specifieke aanpak”, vult Michiel Manteleers, hoofdverantwoordelijke op de afdeling, aan. “We behandelen de psychiatrische aandoening én de verslaving tegelijk, niet na elkaar. Op de afdeling zijn er drie leefmilieus. Na een opnamemilieu, waar we kennismaken en inzetten op rust, ontwenning en stabilisatie, kunnen patiënten doorstromen naar het behandelaanbod in milieu 2 en 3 dat maximaal inzet op het verwerven van de eigen regie over het leven. Motivatie en inzicht in de problematiek van middelengebruik zijn zeer belangrijke factoren. Als de motivatie er niet is, zetten we eerst daarop in en pas daarna op een doorgedreven behandeling. Als we herhaaldelijk herval zien, dan gaan we analyseren wat hieraan vooraf is gegaan. Op deze manier kunnen we een herval in middelen zien als een leerkans en een therapeutisch kantelmoment. Er heerst wel een duidelijke nultolerantie op middelengebruik op de afdeling en op het domein.”

Patiënten met een dubbeldiagnose vallen heel vaak uit de boot. Zonder degelijke behandeling geraken zij zo in een gevaarlijke vicieuze cirkel.

Groepssessies wisselen af met individuele gesprekken met de verschillende teamleden waarin de complexiteit van de problemen verder uitgediept wordt. “We streven ernaar om de ondersteuning tijdens behandeling voort te zetten in gespecialiseerde nazorg. Dit kan gaan van het zoeken van een ambulante begeleiding bij een psychiater en/of psycholoog, concrete en zinvolle daginvulling tot begeleiding van een mobiel team aan huis of huishoudhulp. Omdat de omgeving zo van belang is, betrekken we hen reeds bij aanvang van de behandeling. Ook voor hen is een opname een ingrijpende gebeurtenis.”

Voortaan blijft de deur van de afdeling gesloten, al wil dat niet zeggen dat het een gesloten afdeling wordt. “We werken met een gecontroleerde uitgang. Dat biedt veiligheid en structuur en laat ons toe om meer contact te maken met onze patiënten, maar ook met wie op bezoek komt”, verduidelijkt Michiel.

Aanmelden

Aanmelding in kader van een opname kan via een verwijzer (huisarts, psychiater, psycholoog, andere afdeling) of rechtstreeks door contact op te nemen met het onthaal van UPC Duffel via het telefoonnummer 015 30 40 30 en dit tijdens de kantooruren. Dringende opnamevragen kunnen eveneens via dit telefoonnummer verlopen en dit 24/7. Deze vraag zal dan door een arts van wacht bekeken worden.

Meer informatie