Overslaan en naar de inhoud gaan
Stemming 2

DubbelDiagnose is een behandelafdeling met gecontroleerde uitgang voor mensen met een stemmings- en/of psychotische kwetsbaarheid in combinatie met een verslaving (alcohol, drugs en gedragsverslavingen). We vertrekken vanuit een wetenschappelijk onderbouwd cognitief-gedragstherapeutisch kader, en beschikken over 30 residentiële bedden. We werken met een geïntegreerd aanbod waarmee we je behandeling vormgeven en richten ons dus tegelijkertijd op de
verslavingsproblematiek en de psychiatrische aandoening (stemmingsstoornis en/of
psychose).

Bij aanvang van de opname focussen we op ontwenning en stabilisatie. Verder willen we in het begin van je opname stilstaan bij je eigen hulpvraag en behandelwensen. We willen je de kans geven om onze afdeling, personeelsleden en werking te leren kennen. Vervolgens wordt er een behandelprogramma aangeboden dat maximaal inzet op het verwerven van eigen regie over het leven. Motivationeel en herstelgericht werken met een focus op gedragsverandering zijn daarbij belangrijke pijlers. Daarnaast zetten we maximaal in op het betrekken van familie en naasten.

Er wordt vanuit verschillende invalshoeken ingezet op het beperken van toekomstig herval in zowel middelengebruik als stemmings- en/of psychotische episodes. Het uiteindelijke doel is een voldoening gevend leven kunnen leiden waarbij de psychische kwetsbaarheden zo weinig mogelijk interfereren. Ook het opzetten van gespecialiseerde nazorg is een belangrijke focus tijdens de behandeling. Binnen de nazorg zien wij een zinvolle daginvulling en een concrete ambulante hulpverlening op maat van iedere individuele patiënt.

Wij vinden het belangrijk dat je als patiënt inspraak hebt in je behandeling. Dat kan door doelstellingen te formuleren die je wenst te bereiken tijdens de opname. Na een teamoverleg worden doelstellingen en actiepunten vastgelegd die de rode draad vormen doorheen jouw opname. Via ons therapieaanbod proberen we samen met jou inzicht te krijgen in hoe de psychiatrische kwetsbaarheid specifiek bij jou tot uiting komt, en welke rol middelengebruik hierin speelt. Daarnaast bekijken we samen wat voor jou belangrijk is en helpen we je zo terug vorm te geven aan jouw toekomstperspectief.

Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team, dat bestaat uit een arts, een arts-assistent, een hoofdverantwoordelijke, psychologen, maatschappelijk werker, een ROM-medewerker, verpleegkundigen en therapeuten (psychomotore therapeuten, non-verbaal therapeut).

Aanmelden

Aanmelding in kader van een opname kan via een verwijzer (huisarts, psychiater, psycholoog, andere afdeling) of rechtstreeks door contact op te nemen met het onthaal van UPC Duffel via het telefoonnummer 015 30 40 30 en dit tijdens de kantooruren. Dringende opnamevragen kunnen eveneens via dit telefoonnummer verlopen en dit 24/7. Deze vraag zal dan door een arts van wacht bekeken worden.

Kernteam

  • Psychiater: dr. Manuel Morrens
  • Hoofd: Michiel Manteleers
  • Psychologen: Linde Van de Weyer  – Evelien Luys  – Jolien Vanrooy
  • Maatschappelijk werker: Bart Haerens