Overslaan en naar de inhoud gaan

Het project Duffeltje, het Knuffeltje ondersteunt kinderen van ouders met een psychische kwetsbaarheid. We zien dat hulpverleners in de volwassenenzorg zich vaak ongemakkelijk voelen in het omgaan met kinderen. We voelen ook de nood aan meer samenwerking tussen het psychiatrisch ziekenhuis en scholen en organisaties die zich richten tot kinderen. Bovendien blijft het stigma rond psychiatrie sterk aanwezig. Nog te vaak is dat een oorzaak van enorme eenzaamheid van kinderen van een ouder met een psychische kwetsbaarheid.

Het project Duffeltje, het Knuffeltje wil hier een antwoord op bieden:

  • Duffeltje als hulp bij de interactie tussen kind-hulpverlener om hen vaardiger te maken in het omgaan met kinderen van opgenomen patiënten
  • Duffeltje als hulp bij de interactie tussen kind-(groot)ouder/medeopvoeder om hen zo te leren de noden van hun kind te herkennen (nood aan informatie, nood aan ruimte voor gevoelens, nood aan veiligheid)
  • Duffeltje als brug tussen organisaties die werken met volwassen en organisatie die zich richten tot kinderen. Het stimuleert de samenwerking en is een veilig herkenningspunt voor kinderen.
  • Duffeltje doorbreekt het stigma en helpt deze thema’s op school en in de samenleving bespreekbaar maken

‘Duffeltje, het knuffeltje’ is een initiatief van UPC Duffel, het Netwerk Emergo (samenwerkingsverband GGZ regio Mechelen-Boom-Lier), PANGG 0-18, CKG Bethlehem (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning), CGG De Pont (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg), de gemeente Duffel en de Duffelse scholen.

Duffeltje, het knuffeltje is een totaalproject met verschillende tools: