Overslaan en naar de inhoud gaan
emotieregulatie

Spinnaker 3, één van onze afdelingen binnen het zorgprogramma Persoonlijkheid, biedt intensieve dagbehandeling aan volgens Dialectische Gedragstherapie (DGT), specifiek voor volwassenen met emotieregulatiemoeilijkheden. Sinds kort zijn de plaatsen hierin sterk uitgebreid, waardoor het aantal behandelgroepen verdubbelen. Hierdoor kunnen meer mensen sneller de gepaste zorg krijgen en korten we de wachttijd in.

Het  Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel heeft een lange traditie om volwassenen met emotieregulatiemoeilijkheden, in het bijzonder mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis, via DGT-behandeling vaardigheden aan te leren. Doel? Meer vat krijgen op emoties, crisissen beter de baas kunnen en effectiever omgaan met anderen. Waar de afdelingen Spinnaker 1 en 2 residentiële behandeling voorzien, voorziet Spinnaker 3 intensieve dagbehandeling, vier dagen per week. ’s Avonds, op woensdag en in het weekend gaan de patiënten naar huis. Sinds kort zijn de plaatsen in dagbehandelingen sterk uitgebreid wat een  verdubbeling van het aantal behandelgroepen mogelijk maakt. Hierdoor kunnen meer mensen sneller de gepaste zorg krijgen.

Behandeltraject

Iedere patiënt start in de commitment-fase van vijf weken (met mogelijks een verlenging). Hierin werken we aan het opstellen van behandeldoelen, het aangaan van een werkrelatie en stabilisatie. De behandeldoelen richten zich eerst op risicovol en levensbedreigend gedrag, vervolgens op gedrag waardoor patiënten niet optimaal therapie kunnen volgen en het verhogen van de kwaliteit van leven.

Vaardigheidstraining staat centraal in onze behandeling. De basis van de DGT-vaardigheden, namelijk de mindfulnessvaardigheden en frustratietolerantievaardigheden, nemen tijdens de commitmentfase een centrale rol in. Daarna kunnen patiënten werken rond emotieregulatie en intermenselijke vaardigheden (17 weken, met mogelijks een verlenging).

Meer informatie

Meer informatie over deze werking kan je vinden op onze website of in de wegwijzer van het zorgprogramma. Wie wil kan ook aansluiten op één van onze infoavonden. De eerstvolgende infoavond vindt plaats op 21 september 2023.

Aanmelden

Een patiënt meldt zichzelf aan (op verwijzing van een professionele verwijzer) door telefonisch contact te nemen met de psychologen van de opnamestaf (via receptie: 015/30.40.30). Dat kan iedere werkdag in de voormiddag.