Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is dubbeldiagnose?

De term ‘dubbele diagnose’ slaat op een aandoening waarbij verslaving en ander overmatig middelengebruik (alcohol, legale en illegale drugs en producten) samen voorkomt met minstens 1 psychiatrische stoornis (bijv. depressie, angststoornis, ADHD) die geen onmiddellijk gevolg is van het middelenmisbruik. Psychische stoornissen die wel het gevolg zijn van middelenmisbruik zijn bijv. ontwenningsverschijnselen en reacties op intoxicatie (vergiftiging).

Middelenmisbruik kan op verschillende manieren een invloed hebben op de psychische aandoening van de persoon. Het kan:

  • een aanzet geven tot het ontstaan van een psychiatrische aandoening;
  • de aandoening verergeren;
  • de aandoening verlichten of draaglijker maken;
  • er helemaal geen effect op hebben.

Bij een dubbele diagnose zal de psychiatrische stoornis blijven bestaan, zelfs als het middelenmisbruik al langere tijd gestopt is.

In ons ziekenhuis hebben wij een behandeltraject voor volwassenen waarbij een verslaving gepaard gaat met een stemmingsproblematiek. Op termijn focussen we ook op een verslaving in combinatie met een psychotische kwetsbaarheid.

Ons aanbod