Overslaan en naar de inhoud gaan
Stemming 2

Stemming 2 is een behandelafdeling met gecontroleerde uitgang voor mensen met een stemmingsproblematiek in combinatie met een verslaving (dubbeldiagnose). Hierbij kan er sprake zijn van een verslaving aan legale of illegale middelen, maar ook de aanpak van een gedragsverslaving is mogelijk (gokken, gamen,…). Deze afdeling beschikt over 30 residentiële bedden. Er is zowel ruimte voor stabilisatie als behandeling. Diagnostisch onderzoek gebeurt op indicatie.

Bij aanvang van de opname focussen we op ontwenning en stabilisatie. Vervolgens wordt er een behandelprogramma aangeboden dat maximaal inzet op het verwerven van de eigen regie over het leven. Motivationeel en herstelgericht werken met een focus op  gedragsveranderingen zijn daarbij belangrijke pijlers. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken ingezet op het beperken van toekomstig herval in zowel middelengebruik als stemmingsepisodes. We streven ernaar om de ondersteuning tijdens behandeling voort te zetten in gespecialiseerde nazorg.

Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team, dat bestaat uit een arts, een arts-assistent, een hoofdverantwoordelijke, psychologen, maatschappelijk werker, een ROM-medewerker, verpleegkundigen en therapeuten (psychomotore therapeuten, non-verbaal therapeut).

Een opname is een ingrijpende gebeurtenis, ook voor de omgeving. We betrekken hen dan ook graag bij aanvang van de behandeling. 

Aanmelden

Aanmelding in kader van een opname kan via een verwijzer (huisarts, psychiater, psycholoog, andere afdeling) of rechtstreeks door contact op te nemen met het onthaal van UPC Duffel via het telefoonnummer 015 30 40 30 en dit tijdens de kantooruren. Dringende opnamevragen kunnen eveneens via dit telefoonnummer verlopen en dit 24/7. Deze vraag zal dan door een arts van wacht bekeken worden.

Kernteam

  • Psychiater: dokter Manuel Morrens
  • Hoofd: Michiel Manteleers
  • Psychologen: Tatjana Gauwloos – Evelien Luys – Jolien Vanrooy
  • Maatschappelijk werker: Bart Haerens