Rehabilitatie heeft als doel jou te ondersteunen bij jouw herstelproces.

Herstel is iets anders dan genezing. Herstel situeert zich op het gebied van activiteiten en participatie in de maatschappij. De herstelvisie vertrekt van de idee dat hulpverlening zich moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon. Het doel van rehabilitatie is steeds verbetering van de kwaliteit van leven en vervullen van sociaal-maatschappelijke rollen met zo weinig mogelijk professionele hulp.

 

Behandeltraject

De behandeling volgt het principe van steunend relationeel handelen (SRH).
De aanpak bestaat uit zes stappen:

  • Opbouwen en onderhouden van een 'werkzame’ relatie doorheen het hele proces. De relatie blijft ontwikkelings-en toekomstgericht.
  • Verzamelen van informatie en met de cliënt een Persoonlijk Profiel maken.
  • Je helpen wensen te formuleren, keuzes te maken en doelen te stellen.
  • Je helpen een Persoonlijk Plan te maken.
  • Het plan helpen uitvoeren
  • Het proces volgen: leren, evalueren en bijstellen.

Afdeling

Dynamo

Dynamo richt zich op volwassenen die ondersteuning nodig hebben op gebied van wonen, werken, vrije tijd, financiën en uitbouw van een sociaal netwerk. De afdeling werkt vanuit een herstel ondersteunend kader waarbij je zelf je traject in handen neemt. Om de vijf weken wordt het verblijf met het team geëvalueerd.

De klemtoon ligt niet op het behandelen van klachten, symptomen of beperkingen. Vaak blijven deze langdurig aanwezig. Dynamo helpt mensen om desondanks te kunnen doen wat ze graag willen en goed kunnen. Dynamo streeft naar functioneel herstel – ervoor zorgen dat mensen weer hun ding kunnen doen. De nadruk ligt op voorbereiding van het ontslag, en samenwerking met hulpverleners buiten het ziekenhuis.

Als je in aanmerking komt voor een ondersteunde woonvoorziening in de zorgregio (beschut wonen Este, psychiatrisch verzorgingstehuis…), is een overbruggend verblijf op Dynamo mogelijk. Het is niet mogelijk om op Dynamo te wachten op een sociale woning.

Psychiater: dr. Jan Hoerée
Hoofdverantwoordelijke: Inge Sleeckx
Psycholoog: Tamara Van Loon
Maatschappelijk werker: Liene De Roeck

 

Brochure van de afdeling

Activiteitencentra

Klimop is een dagactiviteitencentrum dat de professionele en maatschappelijke integratie van de personen met een (arbeids)beperking probeert te bevorderen.