“De komende vijf jaar zoeken we meer dan 500 nieuwe medewerkers, wat gelijk staat aan zowat 60% van het huidig aantal medewerkers. Het gaat lang niet alleen om verpleegkundigen of andere zorgjobs, maar zij zijn wel het grootste aandeel”. Voor Roeland Depreitere, HR-directeur van het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel, is de uitdaging groot. De nieuwe Vlaamse zorg- en welzijnsambassadeur Candice De Windt moet het werken in de zorg promoten. Ze ging een dag als zorgverlener aan de slag op één van onze afdelingen om de zorgjobs in de psychiatrische sector beter te leren kennen.

Candice De Windt, ooit zelf verpleegkundige in een psychiatrisch ziekenhuis: “Op dit moment zijn er meer dan 5.000 openstaande vacatures voor verpleeg- en zorgkundigen binnen de zorgsector. Een wonderoplossing voor het personeelstekort bestaat niet. Het zal een verhaal worden van vele puzzelstukjes. Van een grotere instroom, anders werken en organiseren, maar ook je huidige medewerkers behouden. Hier heb ik mogen ervaren wat voor een positief effect het heeft op zorgverleners wanneer ze veel vertrouwen en bewegingsvrijheid krijgen. Daar kunnen we binnen de zorg- en welzijnssector veel van leren. Het blijft me ook bij hoe stevig ze hier inzetten op kwaliteitsvolle stages: laten proeven van die psychiatrisch setting, van wat je hier als zorgverlener kan betekenen en hoe het team daarin ook een verschil kan maken. Ik geloof dat we zo mensen warm kunnen maken voor onze zorg.”

Mensen in hun kracht zetten

De zorgambassadeur ging vandaag aan de slag op Sophia 1, een afdeling voor 55-plussers met een depressie, psychose, angststoornis of complexe rouw. Ze werkte mee in één van de leefgroepen en volgde van nabij een behandeling met elektroconvulsieve therapie (ECT). Tijdens ECT wordt, onder narcose, een elektrische impuls toegediend waardoor er in de hersenen een ontlading ontstaat. Het is gebleken dat ECT goed werkt bij patiënten die lijden aan ernstige depressies, bipolaire of manisch-depressieve stoornis, en sommige vormen van psychose, zoals schizofrenie of schizo-affectieve stoornis. UPC Duffel is één van de belangrijkste ECT-kenniscentra in België en voert ook heel wat onderzoek naar deze behandelmethode.

Rina Goossens, hoofdverantwoordelijke Sophia 1: “De geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie in het bijzonder kampen nog met veel vooroordelen. Terwijl je als verpleegkundige hier mensen echt in hun kracht kunt zetten, mensen zoals u en ik. Je werkt intens samen met patiënten die zich in een  bijzonder kwetsbare periode in hun leven bevinden. Daar het verschil kunnen maken, van betekenis zijn, mee zorgen voor een doeltreffende behandeling en het zien opklaren van mensen geeft zin aan je job. Het is belangrijk dat de zorgambassadeur deze boeiende en veelzijdige werkomgeving leert kennen. Binnen ons universitair centrum gaat goede zorg bovendien hand in hand met onderzoek en wetenschappelijke inzichten. Als verpleegkundige werk je hier dus volgens de nieuwste inzichten.”

Zorg dragen voor medewerkers

Eén van de grootste uitdagingen, nu al, is het aanwerven én behouden van voldoende zorgpersoneel, in het bijzonder verpleegkundigen.  “Daarom gaan we resoluut voor een warme werkcultuur. Je welkom voelen als nieuwe medewerker begint bij ons al voor je eerste werkdag. We voorzien heel wat feedbackmomenten, want zo leren we hoe we medewerkers verder kunnen laten groeien. Wie bij ons werkt krijgt kansen om zichzelf te ontwikkelen, onder meer door het uitwisselen over afdelingen heen.”

De nood aan psychische hulp in onze samenleving neemt toe en wordt complexer, dat beseft ook Roeland Depreitere, directeur HR. “Tegelijk met het zorg dragen voor wie psychisch kwetsbaar is, dragen we zorg voor onze medewerkers. Sinds een aantal jaar zetten we daarom nog sterker in op het algemeen welzijn van medewerkers: het belang van gezonde voeding, rookstopbegeleiding, medewerkers aanzetten tot meer beweging. Met initiatieven als workshops rond veerkracht voor teams, maar ook met campagnes als ‘Mijn Kwartiertje’ waar we een kwartiertje zelfzorgtijd per dag promoten, zetten we rechtstreeks in op het mentaal welzijn van onze medewerkers. En wie een schokkende gebeurtenis ervaart, krijgt begeleiding door collega’s uit het stress support team. Want wat we doen blijft mensenwerk.”