Interesse?

De personeelsdienst verzamelt elk voorjaar de aanvragen voor vakantiewerk in de zomermaanden (juli – augustus - september). Voor een vlotte planning van de inzet van studenten en omdat we alle studenten zo snel mogelijk willen informeren of ze al dan niet weerhouden zijn, is het belangrijk om volgende data te onthouden:

  • Fase 1: tegen 01/03 moeten alle sollicitaties voor de zomermaanden binnen zijn op de personeelsdienst.
  • Fase 2: tegen 15/03 maken de betrokken planners hun planning van studenten tijdens de zomermaanden.
  • Fase 3: tegen 01/04 zal de personeelsdienst alle niet weerhouden kandidaten schriftelijk verwittigen.
  • Fase 4: tegen 07/04 zullen ook de weerhouden kandidaten aangeschreven worden.

Aanvragen die binnenkomen na 01/03 zullen niet meer opgenomen worden in de keuzemogelijkheden voor planners/directieleden.

Nieuw! Specifiek voor Hoteldiensten (schoonmaak-, linnen- en voedingsdienst): bij aanvragen om in juli, augustus, september te werken moeten de studenten minimum 14 aaneensluitende dagen beschikbaarheid opgeven.

Onderaan de pagina vind je het aanmeldformulier.

 

Enkele wettelijke bepalingen

Je kan als student gedurende het ganse jaar tewerkgesteld worden en niet enkel tijdens de zomermaanden. Daardoor kan je ook weekends in de loop van het jaar werken gecombineerd met een aantal weken in zomermaanden. Voorwaarde is wel dat je niet meer dan 475 uur werkt per jaar.

Het loon dat je als jobstudent verdient, kan gevolgen hebben voor jouw belastingen en die van je ouders. Het inkomen uit arbeid van jou als student wordt nooit bij het inkomen van je ouders gevoegd.

Op het brutoloon dat je verdient, betaal je slechts een solidariteitsbijdrage van 2,71% en geen belastingen indien je niet meer dan 475 uur per jaar werkt.

Werk je meer dan 475 uur, dan word je vanaf het 476e uur beschouwd als gewone werknemer en betaal je ook de bijhorende sociale en fiscale lasten.

Aanmeldformulier

Persoonsgegevens

De hierna volgende gegevens betreffen het schooljaar voorafgaand aan de studentenarbeid.

Financiële gegevens

Indien uw vader, moeder, broer of zus binnen de vzw Emmaüs is tewerkgesteld, gelieve op te geven:

Indien u andere relaties heeft dan bovenstaande, gelieve op te geven:

Enkel van toepassing voor logistieke diensten

In de mate van het mogelijke willen we met ieders wensen rekening houden. Hoe meer mogelijkheden u ons laat om u in een van onze diensten te plaatsen, hoe meer kans u maakt om tot de geselecteerden te behoren!
Vul daarom het volgende deel zo goed mogelijk in. Niets ingevuld betekent geen voorkeur.

U kan op verschillende locaties tewerkgesteld worden. (Kruis uw voorkeur aan.)
U kan in verschillende diensten tewerkgesteld worden. (Kruis uw voorkeur aan.)
Wenst u voltijds of deeltijds tewerkgesteld te worden? (Kruis uw voorkeur aan.)

Vanaf 2017 mag je als student maximum 475 uur per jaar werken. Uiteraard kan je enkel werken op momenten waarop je niet verplicht aanwezig moet zijn op school. Om zelf het saldo van de toegelaten uren te kunnen opvolgen, heeft de overheid een elektronische toepassing in het leven geroepen:
www.studentatwork.be
Registreren kan je via je e-ID, een token of een gebruikersnaam met paswoord.
Zomermaanden
Omdat een ziekenhuis 24 uur op 24 uur werkt, loopt de studentenarbeid niet steeds van maandag tot vrijdag, en ook niet van de 1ste tot de 31ste van de maand. Elke dag dat u beschikbaar bent telt!

Gelieve daarom hieronder aan te duiden welke dagen u beschikbaar bent.
Juli
Juli
Augustus
Augustus
September
September
Geïnteresseerd in studentenarbeid tijdens volgende periodes? (Kruis uw voorkeur aan.)
Als u slechts deels beschikbaar bent tijdens een bepaalde vakantieperiode, gelieve hieronder dan uw beschikbaarheid aan te duiden.
Krokusvakantie: van / tot
Paasvakantie: van / tot
Herfstvakantie: van / tot
Kerstvakantie: van / tot
Indien u vorig jaar studentenarbeid verrichtte, gelieve onderstaande vragen dan in te vullen
werfreserve

UPC Duffel (een zorgvoorziening van vzw Emmaüs) respecteert je privacy. Gegevens die UPC Duffel via het contactformulier ontvangt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag of melding. In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden de gegevens niet aan derden overgemaakt.  De door jou verstrekte informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hogervermelde doeleinden en nadien vernietigd. 

Lees hier de complete privacyverklaring.