Rookvrij domein

Vanaf 1 september 2021 is het domein van UPC Duffel rookvrij.

Om domein rookvrij te maken, vragen we de medewerking aan patiënten, medewerkers, maar ook bezoekers en passanten. Aan de ingangen van de campus voorzien we signalisatie, en waar nodig ook asbakken, met de vraag om op de campus zelf niet te roken. Dit geldt voor alle wandelpaden, grasvelden, afdakjes aan voordeuren, … Elke afdeling maakt zelf afspraken waar patiënten en medewerkers, bv. in de tuin, mogen roken. Aan de cafetaria, het congrescentrum en aan de vijver plaatsen we "openbare" rookkiosken.

Ronald Geeroms, directeur hoteldiensten: “Door roken enkel toe te staan op afgesproken plaatsen, creëren we niet enkel rookvrije wandelpaden en terrassen, maar stimuleren we rokers om na te denken over hoe vaak en waarom ze roken. Dit kadert in een breder gezondheidsbeleid, waarbij we zowel patiënten als medewerkers handvaten willen bieden voor een gezonde levensstijl.”

Rookstop

Tabak blijft de voornaamste, vermijdbare, oorzaak van ziekte en sterfte in België.

Eva Keldermans, tabacologe UPC Duffel en AZ Sint-Maarten: “Hoewel het percentage rokers bij de algemene bevolking door de jaren heen is gedaald, is dit percentage hoog gebleven bij mensen met een psychiatrische aandoening. Daarom bieden we tijdens de opname in het ziekenhuis ook rookstopbegeleiding aan.”

UPC Duffel

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel is professioneel en universitair opname- en behandelcentrum in een groene omgeving tussen Antwerpen en Mechelen.

Als gespecialiseerd diensten- kennis- en opleidingscentrum bieden wij acute (crisis)opvang en behandeling/zorg op middellange en lange termijn aan volwassenen met psychiatrische problemen in voltijdse hospitalisatie, poliklinische raadpleging, dagbehandeling, beschut wonen of psychiatrische verzorging.

Generatie rookvrij

Generatie Rookvrij is een brede beweging van burgers en organisaties die streven naar een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken. Kinderen hebben het recht om rookvrij op te groeien!

Generatie Rookvrij wil ieder kind, geboren vanaf 2019, in elke fase van het opgroeien beschermen tegen tabaksrook, zodat rookvrij opgroeien vanzelfsprekend wordt en niet-roken de norm. Door niet meer te roken in het zicht van kinderen en kinderen een andere norm rond roken te leren, maak je hen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken.