Het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel bouwt haar campus uit met twee moderne zorgunits. De nieuwe gebouwen worden een helende leef- en therapieomgeving in een landschapspark, waarbij patiënten en hun familie centraal staan. Het ziekenhuis wil een hedendaags antwoord bieden op de huidige zorgvragen in de samenleving en zet daarom in op dwangarme architectuur, rooming-in voor familieleden, flexibele ontmoetingsruimtes en een lichtrijke groene omgeving in combinatie met een huiselijke sfeer. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke voorziet jaarlijks 1,645 miljoen euro, voor de eerstkomende 30 jaar alleen al zo’n 49 miljoen euro. Het nieuwbouwproject vervangt bestaande oude gebouwen en biedt opnieuw plaats aan 150 patiënten, voornamelijk patiënten met een zeer acute psychiatrische kwetsbaarheid.

Het bouwproject is dringend nodig om bestaande verouderde infrastructuur te vervangen. In hoofdzaak gaat het om de bouw van een gesloten afdeling, voorbehouden voor 90 patiënten met een zeer acute psychiatrische kwetsbaarheid, zoals psychoses of stemmingsstoornissen. Dirk Broos, algemeen directeur UPC Duffel: “De nieuwe infrastructuur zal ons toelaten om binnen deze gesloten opnamesetting nog meer in te zetten op de principes van High Intensive Care en humane zorg op maat, met zo weinig mogelijk dwangmaatregelen.” Alleen al in de provincie Antwerpen is het aantal gedwongen opnames in de afgelopen 10 jaar nagenoeg verdubbeld. Ons ziekenhuis volgt eenzelfde evolutie.

“We maken van deze gelegenheid gebruik om via het bouwdossier ook sterke inhoudelijke keuzes te maken die aansluiten op de uitdagingen in onze samenleving en het meer op maat zorg kunnen bieden aan mensen die in een ernstige crisissituatie zitten. We kiezen daarbij zoveel als mogelijk voor dwangarme architectuur”, aldus Dirk Broos. De gesloten afdeling zet daarom in op de-escalerende en rustgevende elementen die bijdragen tot de patiëntveiligheid. De éénpersoonskamers zullen onder andere familieleden de kans bieden tot rooming-in. Kleine leefgroepen krijgen toegang tot rustige patio’s en binnentuintjes, ook voor patiënten die in een beveiligde kamer verblijven. Huiselijke kamers en ontmoetingsruimtes wisselen zich af voor een betere integratie. Een aparte onthaalruimte met gespreksruimtes zorgt voor een serene setting om patiënten en bezoekers te onthalen.

Met het  tweede, kleinere complex, bouwen we een verblijfsunit met een aparte therapievleugel die is voorbehouden voor 60 patiënten met een minder acute kwetsbaarheid, waar ook patiënten in dagbehandeling gebruik van kunnen maken. Er komen naast moderne kamers ook flexibele gemeenschappelijke ruimtes die tegelijk een ontmoetingsplek, relaxruimte of lunchruimte kunnen zijn. Doorheen het hele complex krijgt daglicht vrij spel, terwijl privacy gegarandeerd blijft. Klassieke verpleegposten maken plaats voor toegankelijke en laagdrempelige balies voor bezoekers en patiënten. De verblijfruimtes stimuleren ontmoeting tussen patiënten en sport- en fitnessvoorzieningen kunnen zowel voor therapie als door de patiënten vrij gebruikt worden. “We weten dat de omgeving een directe impact heeft op de gemoedstoestand en het herstel van patiënten. De nieuwe zorggebouwen worden daarom helende leef- en therapieomgevingen. De patiënten krijgen hierdoor niet alleen een aangenamere plek om te verblijven, maar ook een betere kans op herstel.”, besluit Dirk Broos.

Het project maakt deel uit van een masterplan dat op termijn de hele zorgcampus in Duffel zal heroriënteren. Er zijn ook plannen voor een nieuw onthaalgebouw vanaf de Spoorweglaan. Nu de financiering van het project duidelijk is concretiseren we de plannen en dienen we een bouwaanvraag in.

“Mentaal welzijn is voor ons een prioriteit. We zetten in op laagdrempelige hulp maar investeren ook voor wie met ernstige of acute psychische problemen kampt. Het is belangrijk dat de infrastructuur en omgeving van onze psychiatrisch ziekenhuizen gezondheidsbevorderend zijn. We trekken een historisch hoog bedrag van 210 miljoen euro uit om een moderne en aangename zorgomgeving te creëren. Dit is zo belangrijk voor de patiënten die zich op het moment van hun verblijf zich in een heel kwetsbare periode van hun leven bevinden,” aldus minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke. “De Vlaamse Regering kent meer specifiek het Universitair Psychiatrisch centrum in Duffel een jaarlijks strategisch forfait toe van 1,645 miljoen euro, voor de eerstkomende 30 jaar alleen al zo’n 49 miljoen euro. Een sterk project waarbij we inzetten op het betrekken van de familie, een huiselijke sfeer en een groene omgeving. We wensen heel de ploeg veel succes met de realisatie,” besluit hij.

De plannen voor het nieuwbouwproject werden vandaag voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke