Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste contact

Ons ziekenhuis is 24u/24u telefonisch bereikbaar via het nummer 015/30 40 30. Dit kan enkel telefonisch en niet via mail.

Opnames worden telefonisch gepland en gebeuren best via een verwijzing van een arts, een ziekenhuis of een andere hulpverlener. We kunnen het opnamegesprek en de eventueel daaropvolgende opname immers vlotter organiseren als er reeds een hulpverlener op de hoogte is.

 

Intakegesprek

Tijdens een eerste telefonisch contact overlopen we je administratieve gegevens, de verschillende aspecten van je leefsituatie, je klachten en je verwachtingen of vragen in verband met een eventueel verblijf. Op basis van dit gesprek verwijzen we je naar de meest geschikte afdeling of stellen we de vraag naar meer informatie. Indien nodig volgt een intakegesprek in het ziekenhuis.

De gegevens uit bovenstaand gesprek komen in uw dossier en behandelen wij strikt vertrouwelijk. Elke hulpverlener is gebonden aan het beroepsgeheim. Desgewenst kunnen we, met jouw goedkeuring, familieleden en/of vrienden betrekken bij het intakegesprek.

 

De opname zelf

Niet dringende opnames vinden bij voorkeur plaats tijdens de kantooruren. Andere afspraken kan je met de arts van wacht maken op het moment van de opnamevraag.

Een medewerker maakt je wegwijs op de afdeling en geeft je de kans om allerlei vragen van praktische aard te stellen.

Je krijgt een brochure van de afdeling met daarin ook de huisregels. Dat zijn een aantal afspraken met betrekking tot het samenleven op de afdeling waar je verblijft. Indien je dit wenst, kunnen we de afdelingsbrochure samen overlopen.

Een multidisciplinair team staat in voor de begeleiding en behandeling: psychiater, hoofdverantwoordelijke van de afdeling, maatschappelijk assistent, psycholoog, verschillende therapeuten en verpleegkundigen. Zij worden aan je voorgesteld in de loop van de eerste week.

Samen met jou maken we een behandelplan. Rekening houdend met de redenen van jouw opname, de vragen en de doelen die je hebt, jouw interesses en voorkeuren én onze mogelijkheden plannen we een aantal activiteiten. Deze kunnen verschillen van persoon tot persoon. De activiteiten staan in een overzichtelijk weekprogramma.