Overslaan en naar de inhoud gaan

Het medisch dossier

Elk ziekenhuis is verplicht om voor elke patiënt een patiëntendossier aan te leggen. In dit dossier worden alle gegevens opgenomen die verband houden met jouw behandeling.

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel werkt met één dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Dit dossier is deels elektronisch, deels op papier en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en paramedici (sociaal werkers, kinesisten, psychologen, ...). Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners die samen voor jouw zorg instaan. Zo draagt het patiëntendossier bij tot een veilige, kwaliteitsvolle en efficiënte zorg en is het in overeenstemming met de wet op de patiëntenrechten.

Recht op privacy

Alle zorgverleners, ook de medewerkers in opleiding, zijn gebonden door het beroepsgeheim. Alles wat je met hen bespreekt, blijft vertrouwelijk binnen het behandelteam. De zorgverlener zal met jou overleggen of er informatie aan de familie mag worden gevraagd of gegeven.

Recht op inzage

Je hebt recht om je dossier in te kijken of om informatie op te vragen uit het medisch dossier ter informatie voor jezelf of voor de huisarts, verzekeringsmaatschappij, ... Deze informatie kan je opvragen door het formulier (onderaan de pagina) ingevuld en ondertekend te bezorgen aan het medisch secretariaat. Meer informatie vind je op dit formulier.