Overslaan en naar de inhoud gaan

We vinden het belangrijk helder te maken waar we naartoe willen als organisatie, om die koers op te volgen en vast te houden. Daarom stelden we de organisatie vragen als: Wie zijn we? Waarom doen we wat we doen? En hoe zien we onszelf in 2025?

De visie en waarden gelden voor de hele organisatie van Geestelijke Gezondheidszorg Duffel, van het psychiatrisch ziekenhuis (UPC Duffel) over Beschut Wonen Este en het revalidatiecentrum Pastel tot onze activeringsinitiatieven. Onze ambitie is om te groeien naar een organisatie waarin elke voorziening haar eigenheid bewaart en we tegelijk samen sterker staan en worden.
 

Visie

Met onze visie hebben we een inspirerend toekomstbeeld op onze organisatie dat ons helpt prioriteiten te stellen in veranderingen en acties. Het bevestigt wie we nu reeds zijn en welke organisatie we in 2025 nog meer willen zijn dan vandaag.

Onze visie:

"In onze voorzieningen ben je welkom. Of je nu professionele en nabije psychiatrische hulp zoekt voor jezelf, voor je naaste of als je zelf wilt bijdragen aan kwaliteitsvolle zorg. 

Om de beste zorg te bieden maken wij verbinding met elkaar, met wetenschappelijke inzichten en met de ervaringen van onze zorggebruikers  en hun familie. Goede zorg zet zich ook buiten onze voorziening  verder. Daarom versterken we de zorggebruiker, diens familie en naasten en het bredere zorgnetwerk.

Wie bij ons verblijft, werkt of op bezoek is, kan er op vertrouwen dat wij expert zijn in onze vakgebieden. Je komt in een groene en helende omgeving waar je ruimte krijgt om jezelf te zijn en te ontwikkelen samen met en dankzij anderen. Wij zetten mensen in hun kracht en dragen zo bij tot een samenleving waar psychische kwetsbaarheid geen taboe is.

In 2025 zijn we nog meer deze organisatie dan vandaag."

WAARDEN

De waarden zijn ons DNA: hoe we willen omgaan met elkaar, met patiënten, hun naasten en met de wereld rond onze voorziening?

Respect.

Wat we doen is mensenwerk. We kijken verder dan het ziektebeeld en zien de hele mens. We tonen waardering voor wie hier verblijft, werkt of op bezoek is en hebben respect voor hun inspanningen en expertise.

Samen.

Samen zijn we sterker. Daarom stappen we naar elkaar toe, gaan we in verbindende dialoog met elkaar en streven we naar een transparante werking en besluitvorming.

Vertrouwen.

Autonomie gaat bij ons hand in hand met goede samenwerking. Medewerkers, patiënten en hun naasten geven mee invulling aan hun traject bij ons. Ruimte en vertrouwen geven aan elkaar, komt de ontwikkeling van individuen én van onze organisatie ten goede.

Warmte.

Wij zijn een gemeenschap waar je welkom bent. Bij ons kan je jezelf zijn, hulp en steun krijgen.

Fier.

We bouwen verder op een lange traditie van zorg verlenen. We zijn trots op wat we doen en dragen dit ook uit.