Overslaan en naar de inhoud gaan

Herstel en SRH

Herstel betekent herwinnen van een leven in een maatschappelijke omgeving met zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid.  Een belangrijk facet van herstel is het terugvinden van een positief zelfbeeld, een identiteit waar zin en hoop op de voorgrond staan en niet de beperkingen van de psychische kwetsbaarheid. 

Empowerment is het terug krijgen van greep op het eigen leven.  Het is een proces van kwetsbaarheid voor stress naar actief zelfmanagement. 

We werken via de theorie en het model van het Steunend Relationeel Handelen (SRH). Dit betreft een basishouding en methodiek die steunen op drie pijlers: presentiegericht, herstelgericht en krachtgericht werken.

Binnen ons ziekenhuis hebben een aantal medewerkers de basisopleiding gevolgd tot SRH-werker. Daarnaast zijn er meerdere SRH-coaches die enerzijds een sterke expertise in het SRH hebben en anderzijds opgeleid zijn om de SRH-werkers individueel en in groep te coachen in de herstel-ondersteunende zorg. Ook op beleidsniveau nemen zij een adviserende rol in.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid biedt belangrijke en onmisbare ondersteuning bij deze facetten van herstel. 

Een ervaringswerker is een medewerker van de organisatie die zijn deskundigheid beroepsmatig inzet. Ervaringswerkers hebben ervaring van binnenuit. Ze hebben geleerd hoe om te gaan met deze facetten, hoe te groeien vanuit de gevolgen van een aandoening, hoe ervaringen te benoemen en een nieuwe betekenis te geven aan het leven. Door stil te staan bij ervaring kan de wereld achter de symptomen weer in beeld komen en daarin schuilt de ruimte om op persoonlijke wijze de weg naar de eigen mogelijkheden tot herstel te vinden. Ervaringswerkers zijn hierin een voorbeeld van hoop en een betekenisvol steunfiguur.