UPC Duffel

 • respecteert de patiënten en bevordert hun zelfstandigheid en ontwikkeling
 • heeft oog voor de familiale en sociale omgeving waarin een patiënt leeft
 • heeft een intensief en ruim behandelingsaanbod
 • biedt maatwerk in de aard en de duur van de behandeling
 • werkt met teams van specialisten in hun vak die goed overleggen met mekaar
 • beoogt maximale maatschappelijke integratie
 • werkt goed samen met andere (universitaire) partners in de geestelijke gezondheidszorg.

UPC Duffel

 • wil een aangename en motiverende werkgemeenschap zijn
 • bewaakt de kwaliteit van alle interne processen
 • bevordert actief de deskundigheid van al zijn medewerkers
 • heeft een gericht beleid om klaar te staan voor de noden van morgen.