Onderzoek op de werkvloer

Eigen onderzoekslijnen

Eigen medewerkers worden vrijgesteld om onderzoek op de eigen afdeling te doen. Momenteel zijn er drie onderzoekslijnen lopende:

  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Stemmingsstoornissen
  • Ouderen

 

Ondersteunen extern onderzoek

We steunen externe onderzoekers in het kader van hun masterproef of doctoraatsproject. Elke studie moet goedkeuring krijgen van de academische directie. Houd rekening met het feit dat de aanvraagprocedure een drietal weken kan duren.

Ik begon onderzoek omdat hulpverleners van een (academisch) ziekenhuis wetenschappelijke kennis moeten hebben. Net zoals je met een specifiek probleem naar een specialist gaat in plaats van naar een huisarts . We moeten goed weten wat we doen en waarom dat de beste keuze is. 
Onderzoek laat toe om het ziektebeeld van patiënten beter te begrijpen en is daarom zeer nuttig in de dagelijkse praktijk. - Lieve Beheydt, psychologe en doctorandus

Farmacologisch onderzoek

SINAPS (Scientific Initiative for Neuropsychiatric and Psychopharmacolgical Studies) is een academisch onderzoekscentrum ("academic research organization", ARO) opgericht door het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel (UPC Duffel) in samenwerking met CAPRI (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute, Universiteit Antwerpen) en vormt dus een onderdeel van beide structuren. SINAPS is gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van academisch en farmaceutisch wetenschappelijk onderzoek binnen de onderzoeksdomeinen psychiatrie en neurologie.

De Corsellis-SINAPS hersencollectie

In 1951 richtte de Britse neuropatholoog professor dr. John Corsellis een hersenbank op. In 2016 werd de collectie (partieel) beschikbaar gemaakt voor overname door verschillende onderzoeksinstellingen. Zo heeft SINAPS aanspraak kunnen maken op bijna het volledige psychiatrische luik van de Corsellis collectie, zo'n 1.300 hersenen afkomstig van personen met een bepaalde psychiatrische aandoening: 660 schizofreniepatiënten, 450 patiënten met terugkerende depressies, 95 patiënten met bipolaire stoornis, meer dan 100 patiënten met alcoholverslaving, mentale retardatie, …

Het is van cruciaal belang om hersenen rechtstreeks te kunnen onderzoeken om op die manier de pathofysiologie van psychiatrische aandoeningen te begrijpen.