Overslaan en naar de inhoud gaan

Zowel voor nieuwe patiënten als voor onze zorgverleners is het onthaal een belangrijk moment in de opname. Een moment dat zelfs bepalend kan zijn voor het verdere verloop van de behandeling. Een warm onthaal is goud waard. Dat beseffen ze bij onze afdeling Déclick waar mensen met een verslavingsproblematiek behandeld worden   maar al te goed. Op vraag van de afdeling hielden vier studenten verpleegkunde van de Thomas More hogeschool, in het kader van hun leerzorgtraject, het onthaal op de afdeling tegen het licht. Door gesprekken met zo’n 30-tal patiënten brachten de studenten positieve punten in kaart, en ook mogelijke verbeteringen.

Durven jezelf in vraag stellen

Het onthaal aan de start van een opname kan behoorlijk intensief zijn, zowel voor medewerker als patiënt. Patiënten krijgen heel wat informatie te verwerken. Formulieren moeten ingevuld worden, naast het afnemen van een middelentest, veelal terloops in de gang. Patiënten nemen afscheid van familie aan de voordeur van de afdeling. “Het is eigen aan mensen dat je een routine die je al jaren kent niet meer in vraag stelt. We vonden het net daarom belangrijk om onze patiënten te bevragen over onze onthaalprocedure. Het is zinvol om je af en toe te verplaatsen in hen. Hoe zouden wij zelf willen onthaald worden?”, vertelt Suzanne​​​​​​, hoofdverantwoordelijke van Déclick 2.

Een warm onthaal is goud waard

De studenten van Thomas More gingen in gesprek met patiënten uit de drie leefgroepen. Wie zich niet comfortabel voelde bij een groepsgesprek werd individueel bevraagd. Na afloop stelden ze de bevindingen voor aan het team.

Uit de resultaten blijkt dat patiënten het vooral moeilijk hebben met het moment of de manier van bagagecontrole, het afscheid nemen van familie, het introduceren binnen de leefgroep en het afnemen van de middelentest. “Dankzij die bevraging hebben we als team ons onthaal verbeterd. We maken nu eerst tijd om in gesprek te gaan met de patiënt in een aparte onthaalruimte. Waar mogelijk betrekken we ook de familie. Dat is niet alleen waardevol voor de patiënt, maar ook voorzijn naasten én de zorgverleners zelf. Pas daarna volgt de middelentest en het papierwerk, weg van de publieke inkom. Een opname blijft nu éénmaal een grote stap en we proberen deze zo klein mogelijk te maken” legt Suzanne uit. Naast deze verbeteringen schenkt de afdeling nu ook meer aandacht aan een goede introductie binnen de leefgroep. Zo is er ook per leefgroep een patiënt die de rol op zich neemt om wie net aankomt wegwijs te maken op de afdeling.

“Even ademhalen bij aankomst kan wonderen verrichten.”

Rooskleurige vooruitzichten

Door deze eerste positieve ervaring heeft de afdeling de smaak te pakken. In de toekomst willen ze soortgelijke bevragingen herhalen. “Zo kunnen we ons onthaal en misschien ook andere onderdelen van onze werking blijven verbeteren. Dat zal de drempel voor patiënten alleen maar verkleinen.”