Overslaan en naar de inhoud gaan
overlegtafel

Annick, Kjenta, Jimmy, Marita en Heidi werken als thuisbegeleider voor het Mobiel Herstelteam van onze zorggroep. Zij hebben een bureau in Duffel, maar zijn meestal op de baan om cliënten in hun thuissituatie te ondersteunen. Daarnaast organiseren ze sinds vorig jaar netwerktafels binnen onze lokale eerstelijnszones. Maar wat zijn dat, netwerktafels? Ze leggen hun kaarten op tafel.

Heidi: “Binnen onze regio zijn er heel wat mensen die het moeilijk hebben in verschillende levensdomeinen. Sommige van hen hebben een psychische kwetsbaarheid, maar zijn (nog) geen cliënt van ons. Hun situatie is vaak complex. Meestal krijgen ze wel al hulp, bijvoorbeeld via het OCMW of een sociale woonpartner. Deze (eerstelijns)partners hebben hun eigen expertise, maar zijn niet altijd vertrouwd met geestelijke gezondheidszorg, waardoor de psychische zorg wat op de achtergrond raakt. Net daarom organiseren we de netwerktafels.”

Annick: “Minstens één keer per maand zitten wij een netwerktafel voor per eerstelijnszone, een lokaal netwerk van eerstelijnsaanbieders zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Binnen onze regio zijn er vijf. We brengen er relevante partners samen, denk maar aan de sociale diensten van steden en gemeenten, de sociale woonpartners, begeleiders van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en het Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG). Iedereen kan een complexe casus meenemen naar de tafel.

“Andere partners zijn niet altijd vertrouwd met geestelijke gezondheidszorg. Net daarom zijn de netwerktafels gecreëerd. Eén keer per maand komen we samen en leggen we letterlijk en figuurlijk alles op tafel.”

Jimmy: “Gemeenten stellen bijvoorbeeld vast dat papier- werk maar niet in orde raakt. Of een sociale huurder komt keer op keer de afspraken niet na. In sommige gemeenten hebben we een goed contact met de wijkagent, die dingen opmerkt. De eerste signalen kunnen vanuit verschillende hoeken komen. Aan een netwerktafel steken we de koppen bij elkaar en kijken we samen wat het beste plan van aanpak is. Meestal beslissen we om een verkennend bezoek af te leggen. Wanneer er sprake is van een psychiatrisch acute toestand, roepen we de hulp van het Mobiel Crisisteam in. Op die manier zorgen we ervoor dat we mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid sneller dan vroeger detecteren en helpen. Anders komen zij in een vicieuze cirkel terecht. Nu trachten we de gaten in het zorgnet te dichten.”

zorg dragen

Kjenta: “Een bezoek komt niet altijd op vraag van de cliënt. Meer nog: we zijn soms ongewenst omdat de persoon in kwestie (nog) geen zorgvraag heeft. Door aansluiting te zoeken en contact op te bouwen, proberen we toch een brug te vormen naar andere hulpverleners. En dat is niet altijd psychiatrische hulp. In sommige gevallen kan het toelaten van een thuisverpleegkundige of een huishoudhulp al een succes zijn. Het einddoel is steeds de levenskwaliteit verbeteren. We proberen te doen wat werkt.”

Marita: “Dit werk is zeer boeiend, maar niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig hebben we steun van elkaar en van onze collega’s van het Mobiel Herstelteam. Elke maand komen we samen met onze coördinator, psychiater en psycholoog voor een intervisie- moment. Zo leren we veel van elkaar.”

In het netwerk Emergo bundelen geestelijke gezondheidszorg- organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren de krachten om gemeenschapsgerichte zorg te bieden aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid in de regio Mechelen-Lier-Boom. De netwerktafels zijn één van de vele initiatieven binnen het netwerk om de verschillende vormen van zorg beter op elkaar af te stemmen voor meer dan 451.000 inwoners.