Overslaan en naar de inhoud gaan

De oorlog in Oekraïne en de honderdduizenden mensen op de vlucht laten niemand onbewogen, ook de Duffelaars niet. Het gemeentebestuur van Duffel voorziet daarom in drie noodwoningen. Het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel (UPC Duffel) ondersteunt het initiatief van de gemeente en zal in een leegstaand gebouw op haar campus in opvang voorzien voor zo’n 10 mensen.

De situatie in Oekraïne laat niemand onberoerd. Ook Duffel laat de Oekraïners niet in de steek. Het lokaal bestuur Duffel biedt opvangplaatsen aan in de noodwoningen en voorziet daarbij de nodige begeleiding vanuit de sociale dienst. Deze 3 tijdelijke woningen zijn intussen volledig ingericht.

UPC Duffel steunt het initiatief van de gemeente en draagt zelf ook haar steentje bij. In afwachting van een nieuwbouwproject bevindt zich op de campus van het psychiatrisch ziekenhuis een leegstaand gebouw waar momenteel geen patiënten verblijven. In sneltempo zal het ziekenhuis nu in dit gebouw, in samenwerking met de gemeente,  opvang voorzien aan zo’n 10 vluchtelingen. Naast slaapkamers richt het UPC Duffel er ook een gezamenlijke keuken, sanitair en een leefruimte in.  Doordat het om een leegstaand gebouw gaat heeft dit geen impact op de voorziene plaatsen voor patiënten en het zorgaanbod in het ziekenhuis.

“We openen onze deuren voor vluchtelingen uit Oekraïne. We willen hen een plek geven waar ze weer tot rust kunnen komen, weg van de oorlog. Hulpverlening en de sociale reflex zitten ons in het bloed. Als psychiatrisch centrum beseffen we als geen ander welke impact dergelijke gebeurtenissen op een mensenleven hebben.”

Dirk Broos, algemeen directeur UPC Duffel

Deze week zullen de eerste vluchtelingen aankomen in Duffel. De sociale dienst van de gemeente Duffel staat in voor de ontvangst en begeleiding rond het verblijfsstatuut, woonst, onderwijs, medische en psychologische begeleiding.

“We zijn zeer tevreden dat UPC Duffel onze opvanginitiatieven wil ondersteunen. Er is nood aan een duurzaam en gestructureerd opvangaanbod. Het gaat om kwetsbare mensen die behoefte hebben aan professionele omkadering en begeleiding. UPC Duffel is dus de ideale partner en bewijst zijn meerwaarde voor onze gemeente steeds opnieuw.”

Sofie Joosen, burgemeester Duffel