Het is belangrijk om bewust te zijn van de ernst van het Coronavirus, er verantwoordelijk mee om te gaan en burgerzin te tonen.

Daarom nemen we een aantal preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Uiteraard houden we rekening met het algemeen advies van de overheden en volgen dit advies op de voet.

Adviezen en maatregelen (voorlopig tot nader bericht) vind je hieronder. De nieuwste info staat in het vet gedrukt. 
Voor (dringende) vragen kan u terecht op het nummer 015 30 40 30.

 

BEZOEK

EXTERNEN

 • Bent u leverancier neem dan op voorhand contact met de betrokken dienst en maak goede afspraken i.v.m. de noodzaak van de levering, de plaats en het tijdstip van de levering. Beperk uw aanwezigheid in ons ziekenhuis en het contact met onze medewerkers tot het strikte minimum.

 • Als u om noodzakelijke redenen toch in ons ziekenhuis moet zijn vragen wij u voldoende sociale afstand te houden (minstens 1,5 meter) en bent u verplicht om strikte handhygiëne toe te passen.

 

POLIKLINIEK  

 • Breng liefst geen, maar indien nodig maximaal 1 begeleider mee naar je consultatie.

 • Breng een mondmasker mee (ook als begeleider). We vragen dit op te zetten bij het betreden van het gebouw. 

 • Kom pas op het tijdstip van je consultatie. Zo beperk je je wachttijd én het contact met anderen in de wachtzaal. Als je met de wagen komt, wacht dan in je wagen.

 • We voorzien handalcoholgel aan het onthaal van de polikliniek. Ontsmet meteen je handen bij het binnenkomen. 
   

DAGTHERAPIE

 • ​​​​Vraag meer uitleg aan je begeleidend team. 

 

DOMEINTOEGANG

 • Het domein is enkel toegankelijk voor patiënten, bezoekers, medewerkers en hulpdiensten. 

 • Draag een mondmasker in onze gebouwen. Groepen mogen max. 10 personen groot zijn. 

 

NIEUWS OVER ONZE COVID-19 UNIT 

Ook personen met een psychiatrische kwetsbaarheid zijn vatbaar voor het Covid-19 coronavirus. Naast de dagelijkse zorg voor onze patiënten neemt het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel zijn verantwoordelijkheid en installeerde een ziekenboeg in het kader van de coronacrisis, waar patiënten met primair psychiatrische problematiek en een verdachte of bevestigde Covid-19 besmetting in een veilig en geschikt kader opgevangen kunnen worden. Het personeel in deze ziekenboeg werd speciaal opgeleid en kan rekenen op het nodige beschermingsmateriaal. 

De nodige voorbereidingen werden getroffen om een Covid-unit te openen zodra een afdeling meerdere besmette patiënten heeft. Ondertussen worden patiënten met besmettingen in veilige omstandigheden in quarantaine geplaatst op de afdeling zelf.  

We bedanken al onze medewerkers die hier aan de slag gaan!

Meer informatie?

 • De website www.info-coronavirus.be van de overheid.
 • Website voor mensen uit de gezondheidssector: Sciensano.
 • Twitter: @be_gezondheid
 • Contactcenter overheid: 0800 14 68