Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat zijn cognitieve problemen?

Bij een cognitieve stoornis gaat het functioneren van de hersenen tijdelijk of blijvend achteruit. Tijdelijke cognitieve stoornissen komen bijvoorbeeld voor bij psychische problemen zoals depressie. Ook kunnen ze een lichamelijke oorzaak hebben, bv. na een trauma, of als gevolg van een ontsteking in het lichaam.

Cognitieve problemen zijn vaak leeftijdgebonden en hebben te maken het geheugen, in de war zijn, ingrijpende gebeurtenissen in de privésfeer (sterfgeval, lege nest syndroom), depressieve en eenzame gevoelens.

Cognitieve functies hebben te maken met het verwerken van informatie en zorgen ervoor dat je kan (bij)leren. Hieronder valt: aandacht, concentratie, oriëntatie, waarneming, denken, inzicht .... Een stoornis in één of meer cognitieve functies leidt tot problemen met het geheugen, taal, gedrag en je probleemoplossende vermogen.

Ons aanbod