Overslaan en naar de inhoud gaan

Als je kampt met een persoonlijkheidsstoornis dan heeft dat een weerslag op je zelfbeeld, je relaties, je studie of je werk. Vaak gaan die moeilijkheden gepaard met veel lijden en wantrouwen en belemmeren ze de ontwikkeling van je capaciteiten. Sommige problemen zoals agressie (bij mannen) of eetstoornissen (bij vrouwen) zijn duidelijk zichtbaar, maar de achterliggende persoonlijkheidsstoornis wordt niet altijd herkend. 

Een persoonlijkheidsstoornis en meer bepaald een borderline stoornis kenmerkt zich door instabiliteit, veel en abrupte veranderingen in denken en doen en zwart/wit reacties in gevoelens, stemmingen, relaties, zelfbeeld en gedrag. Personen met deze problematiek kunnen vaak moeilijk participeren aan het gewone leven. Veel mensen met borderline verwonden zichzelf opzettelijk (automutilatie).

Bij veel mensen nemen de verschijnselen na hun dertigste of veertigste jaar geleidelijk af. Een behandeltraject verandert je persoonlijkheid niet, maar helpt je inzicht te krijgen, zodat je er beter mee leert omgaan. 

 

Meer lezen?

Ons aanbod