Overslaan en naar de inhoud gaan

De mobiele teams bieden zorg aan huis. Zo proberen we een opname in ons psychiatrisch ziekenhuis te vermijden. Ook na een opname bieden we langs die weg de nodige omkadering, in de eigen leefomgeving van de cliënt. 

Binnen en rondom onze zorggroep zijn er verschillende mobiele teams actief:

  • Mobiel Crisisteam: biedt kortdurende en intensieve interventies op maat in de thuiscontext van de cliënt met een acute psychische of psychiatrische crisis. 
  • Mobiel Herstelteam: heeft als doel mensen met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid te begeleiden en te behandelen in hun eigen leefomgeving.

Binnen de teams zijn artsen, verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers actief.

Mobiele teams

 

    De mobiele teams maken deel uit van Emergo, het samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Boom-Mechelen-Lier. Organisaties en partners uit geestelijke gezondheid, zorg, welzijn en andere sectoren bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de krachten.