Overslaan en naar de inhoud gaan

Jaarlijks nemen we meer dan 2.000 volwassenen met een psychiatrische problematiek op. Als gespecialiseerd centrum zorgen we voor zowel acute (crisis)opvang en behandeling als zorg op middellange en lange termijn. Zorgprogramma’s bieden specialistische zorg in multidisciplinair teamverband.

 

Wij bieden verschillende vormen van behandeling

 • Opname (dit betekent een verblijf in het ziekenhuis).
 • Polikliniek (dit betekent ambulante consultaties bij een psychiater of psycholoog).
 • Dagbehandeling (dit betekent dat je tijdens weekdagen ’s morgens naar het ziekenhuis komt en ’s avonds terug naar huis gaat).
 • Crisisinterventie bij je thuis (dit betekent dat een team van gespecialiseerde hulpverleners van het netwerk Emergo  tijdens weekdagen bij jou thuis komt).

 

Wij bieden verschillende soorten therapieën

 • Individuele therapie (volgens verschillende behandelmodellen).
 • Groepstherapie (volgens verschillende behandelmodellen).
 • Niet verbale therapie (ergotherapie, creatieve therapie, dramatherapie, psychomotore therapie).
 • Behandeling met medicijnen indien nodig.
 • Maatschappelijke begeleiding.
 • Steunende/structurerende begeleiding.
 • Andere activiteiten zoals sport, tekenen, muziek maken of toneelspelen, kunst.

 

Wie is wie in het zorgdepartement

  Wij bieden een behandeling in een ruimer regionaal netwerk

  Wij overleggen samen met jou wie we voor en na een eventuele opname in ons ziekenhuis in de zorg kunnen betrekken. Zo kan, indien nodig, de begeleiding buiten het ziekenhuis, via het Netwerk Emergo, verder gezet worden.

   

  Wij bieden deze behandeling in verschillende zorgprogramma’s