HET DOMEIN IS ENKEL TOEGANKELIJK VOOR MEDEWERKERS, PATIENTEN EN BEZOEKERS. 

 

De bezoekregeling wordt beperkt versoepeld.

  • Patiënten die op weekend gaan vragen we om tijdens de week bezoek te beperken.
  • Patiënten die de afdeling niet mogen of kunnen verlaten kunnen bezoek op de afdeling blijven krijgen. Huidige regeling blijft geldig.
  • Patiënten kunnen de campus terug langer dan twee uur verlaten en kunnen ook bezoek op de campus ontvangen. Bij voorkeur gebeurt dit buiten op de campus, maar men kan het bezoek ook ontvangen in de cafetaria. Bezoek kan alleen met het knuffelcontact (= 1 persoon en minderjarige kinderen) en mits het volgen van de veiligheidsvoorschriften. Stewards zullen erop toezien dat de regels nageleefd worden. Bij te grote drukte kan gevraagd worden om het bezoek te spreiden en/of buiten te ontvangen.

Wandelen met bezoek op de campus is terug toegelaten met max. vier personen en steeds met mondmasker.

Deze versoepeling is voorwaardelijk en geldt tot nader bericht. Daarna zullen deze regels opnieuw geëvalueerd en bijgesteld worden indien nodig.  Als de besmettingscijfers stijgen zullen de regels mogelijks opnieuw verstrengen.

Kom op een veilige manier op bezoek: hou rekening met de afstandsregels, de mondmaskerplicht en de regels rond handhygiëne. We vragen de bezoekers om niet op bezoek te komen wanneer zij zich ziek voelen of in contact kwamen met een covid-19 patiënt.

Samen houden we het veilig!

 

Hier vind je een brochure van Zorgnet-Icuro rond de maatregelen die je best neemt als je op bezoek gaat in een GGZ-voorziening. 

Downloaden

Nuttige linken